Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 10: Metode ocenjivanja i projektne smernice za prelaze, vezu terminala i ublaživača udara – Prelazi

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 7: Karakterizacija performansi i metode ispitivanja terminala zaštitnih ograda

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za zadržavanje na putevima – Deo 9: Ispitivanje udarom i metode ispitivanja za pokretne delove ograde

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Z226/PKS 1 Saznaj više

Oprema za regulisanje saobraćaja —Svetlosni uređaji za upozorenje i bezbednost

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za upravljanje saobraćajem – Lanterne

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 2 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima - Održivost: Deklaracija o ključnim indikatorima performansi (KPIs)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Neakustičke performanse – Deo 1: Metode određivanja mehaničkih karakteristika i stabilnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Neakustičke performanse – Deo 2: Metode za određivanje opšte bezbednosti i karakteristika životne sredine

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 1 Saznaj više

Mikroprizmatski retroreflektujući materijali za izradu saobraćajnih znakova

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Pasivna bezbednost nosivih konstrukcija putne opreme — Zahtevi i metode ispitivanja - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima – Znakovi sa izmenljivim sadržajem poruka

40.60 Završetak javne rasprave

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Karakteristike

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima — Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi — Deo 1: Osnovne karakteristike apsorpcije zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi – Deo 2: Osnovne karakteristike izolacije od vazdušnog zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi - Deo 3: Normalizovani spektar saobraćajne buke

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi – Deo 4: Osnovne karakteristike – Vrednost difrakcije zvuka na licu mesta

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi – Deo 5: Osnovne karakteristike – Vrednosti refleksije zvuka u uslovima direktnog zvučnog polja na licu mesta

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih performansi – Deo 6: Osnovne karakteristike – Vrednosti izolacije od vazdušnog zvuka u uslovima direktnog zvučnog polja na licu mesta

40.60 Završetak javne rasprave

Z226/PKS 1 Saznaj više