Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 93.100

Primene na železnici — Kolosek — Sučeono zavarivanje šina varničenjem — Deo 2: Sučeono zavarivanje novih šina od čelika kvaliteta R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT i R400HT varničenjem pomoću mobilne mašine za zavarivanje na mestima izvan stacionarnog postrojenja za zavarivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Agregati za zastor železničkih pruga - Deo 1: Karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Agregati za zastor železničkih pruga - Deo 2: Dopunske informacije

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Primene na železnici — Kolosek — Šine — Deo 1: Vinjolove šine specifične mase ne manje od 46 kg/m

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 4: Merni sistemi — Ručni i laki uređaji

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Akustika – Merenje hrapavosti šine i točka koje se odnosi na nastanak buke pri kotrljanju točka po šini

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Akustika – Merenje uticaja izvora buke u svrhu proračunavanja nivoa ambijentalne buke

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Kolosek — Kvalitet geometrije koloseka — Deo 6: Određivanje kvaliteta geometrije koloseka

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Primene na železnici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — Bezbednost elektronskih sistema za signalizaciju

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Primene na železnici — Emisija buke — Ispitivanje na pruzi za merenje hrapavosti šina prema EN 15610:2009

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Anketa o kvalitetu geometrije koloseka

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Akustika – Metode merenja kombinovane hrapavosti, slabljenja zvuka u šini i prenosne funkcije

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Infrastruktura — Izveštaj o izolovanim odstupanjima

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Infrastruktura – Utvrđivanje parametara za laboratorijsko ispitivanje za ocenjivanje mehaničke trajnosti šinskih pričvršćenja – Dopunske odredbe

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici - Infrastruktura - Mašine za održavanje i inspekciju koje se kreću po koloseku i prateća oprema - Objašnjenje tipa mašine i usaglašenosti, uključujući postupke prihvatanja

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici – Kolosek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci ispitivanja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava – Deo 7: Karakteristike svojstvene preprekama – Vrednosti prigušenja merene na licu mesta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Sistemi za telekomunikacije, signalizaciju i obradu podataka — ERTMS/ETCS — Spoljašnja signalizacija za pruge opremljene sa ERTMS/ETCS, nivo 2

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Kolosek — Drveni pragovi za kolosek i skretnice

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda