Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kolica za decu - Deo 3: Kolica za težu decu namenjena sportskim aktivnostima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aditivna proizvodnja metala -- Principi kvalifikacije - Instalacija, rad i performanse (IK/OK/PK) opreme PBF-EB

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Prikupljene informacije o uticaju nivoa kontaminacije soli rastvorljivih u vodi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tehnologija u menadžmentu održavanjem objekata i opreme - Predmet i područje primene, ključni koncepti i koristi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Menadžment održavanjem objekata i opreme – Uloga FM u održivosti i otpornosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetske performanse zgrada - Energija potrebna za grejanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osetna i latentna toplotna opterećenja – Deo 4: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52016-3

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi - Određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i/ili poluisparljivih organskih jedinjenja (SVOC) - Najbolje prakse za izbor metoda ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Osnovne mere ljudskog tela za tehničko projektovanje - Deo 2:Zbirna statistika mera ljudskog tela iz nacionalnih populacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost dečjih igračaka – Deo 8: Smernice za određivanje uzrasta

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klasifikacija potreba u cilju obrade osnovnih informacija o ličnom zdravlju

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Geografske informacije — Klasifikacija sistema — Deo 3: Metajezik za korišćenje zemljišta (LUML)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni ITS – Rečnik koji se odnosi na strukture podataka informacija u vozilu (IVI)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetroturbina – Deo 5: Merenje propusnih svojstava prevlaka sa UV zaštitom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Boje i lakovi – Sistemi prevlaka za lopatice rotora vetroturbina – Deo 6: Određivanje i procena prianjanja leda korišćenjem centrifuge

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nuklearni sektor – Zahtevi za tela koja vrše proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom za organizacije koje snabdevaju proizvodima i pružaju usluge važne za nuklearnu sigurnost (ITNS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klinički detalji – Osnovni principi za usaglašavanje termina i identifikatora terapeutskih indikacija

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Metalni materijali – Ispitivanje zatezanjem – Deo 5: Specifikacija za ispitivanje minijaturnih epruveta

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 13: Grafen i odgovarajući dvodimenzionalni (2D) materijali

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda