Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kolica za decu - Deo 3: Kolica za težu decu namenjena sportskim aktivnostima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasni uređaji i fitinzi – Smernice za implementaciju osnovnih zahteva Uredbe za gasne uređaje 2016/426/EU u evropske standarde

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tehnologija u menadžmentu održavanjem objekata i opreme - Predmet i područje primene, ključni koncepti i koristi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Menadžment održavanjem objekata i opreme – Uloga FM u održivosti i otpornosti

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Osnovne mere ljudskog tela za tehničko projektovanje - Deo 2:Zbirna statistika mera ljudskog tela iz nacionalnih populacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klasifikacija potreba u cilju obrade osnovnih informacija o ličnom zdravlju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Clostridium spp. - Deo 3: Otkrivanje Clostridium perfringens

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni ITS – Rečnik koji se odnosi na strukture podataka informacija u vozilu (IVI)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nuklearni sektor – Zahtevi za tela koja vrše proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom za organizacije koje snabdevaju proizvodima i pružaju usluge važne za nuklearnu sigurnost (ITNS)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu - Klinički detalji - Osnovni principi za usaglašavanje termina i identifikatora indikacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informacione tehnologije – Veštačka inteligencija – Postupanje prema neželjenoj pristrasnosti u aktivnostima mašinskog učenja klasifikacije i regresije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Trostepeni pristup za skup zahteva sajber bezbednosti za klaud servise

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Stomatologija — Uputstvo za klasifikaciju stomatoloških sredstava i pribora

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje emisija iz aparata koji sagorevaju gasovita goriva u toku ispitivanja tipa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici — Profili — Deo 5: Osnove, objašnjenje i urađeni primeri

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i mešavine sa MEMK-om — Osnova za zahtevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Nadzornik pri zavarivanju plastike — Zadatak, odgovornosti, znanje, veštine i kompetentnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Krovni sistemi za solarnu energiju - Zahtevi za konstrukcijske veze sa solarnim panelima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda