Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Gasni uređaji i fitinzi – Smernice za implementaciju osnovnih zahteva Uredbe za gasne uređaje 2016/426/EU u evropske standarde

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tehnologija u menadžmentu održavanjem objekata i opreme - Predmet i područje primene, ključni koncepti i koristi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ergonomija interakcije čovek-sistem - Deo 100: Pregled ISO 9241 standarda koji se odnose na ergonomiju softvera

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ergonomija interakcije čovek–sistem – Deo 311: Primena ISO 9241-307:LCD ekrani za radne stanice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klasifikacija potreba u cilju obrade osnovnih informacija o ličnom zdravlju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Clostridium spp. - Deo 3: Otkrivanje Clostridium perfringens

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-9 Saznaj više

Informatika u zdravstvu – Poslovni zahtevi za sintaksu za razmenu strukturiranih informacija o dozama medicinskih proizvoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Uputstvo za primenu ISO 11239 elemenata i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu - Klinički detalji - Osnovni principi za usaglašavanje termina i identifikatora indikacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informacione tehnologije – Veštačka inteligencija – Postupanje prema neželjenoj pristrasnosti u aktivnostima mašinskog učenja klasifikacije i regresije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Trostepeni pristup za skup zahteva sajber bezbednosti za klaud servise

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Stomatologija — Uputstvo za klasifikaciju stomatoloških sredstava i pribora

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje emisija iz aparata koji sagorevaju gasovita goriva u toku ispitivanja tipa

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici — Profili — Deo 5: Osnove, objašnjenje i urađeni primeri

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Potencijalno eksplozivne atmosfere – Prevencija i zaštita od eksplozije – Uputstvo za inertizaciju zbog sprečavanja eksplozija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Karakterizacija otpada — Uputstvo za korišćenje ekotoksikoloških ispitivanja primenjivih na otpad

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i mešavine sa MEMK-om — Osnova za zahtevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Nadzornik pri zavarivanju plastike — Zadatak, odgovornosti, znanje, veštine i kompetentnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda