Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

ISS

Održiva nabavka-Uputstvo

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

ISS

Ocenjivanje usaglašenosti- Opšti zahtevi za tela koja sprovode aktivnosti verifikacije i validacije

60.60 Standard objavljen

CASCO Saznaj više
ISS

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1 - Uporedni pregled prema ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:2017

10.99 Novi projekat se prihvata

Svetiljke - Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Rudarske oznake i simboli – Otkopavanje i zapunjavanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Cement – Određivanje zapreminske mase – Ispravka 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Gasni uređaji i fitinzi – Smernice za implementaciju osnovnih zahteva Uredbe za gasne uređaje 2016/426/EU u evropske standarde

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aditivna proizvodnja metala – Ispitivanje bez razaranja i vrednovanje – Detekcija grešaka u delovima

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Aditivna proizvodnja metala – Sirovinski materijali – Korelacija merenja rotirajućeg bubnja sa mogućnošću nanošenja praha u PBF-LB mašinama

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Ponovno iskorišćenje mulja, reciklaža, tretman i odlaganje – Uputstvo za termički tretman mulja

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Tehnologija u menadžmentu održavanjem objekata i opreme - Predmet i područje primene, ključni koncepti i koristi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ergonomija interakcije čovek-sistem - Deo 100: Pregled ISO 9241 standarda koji se odnose na ergonomiju softvera

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ergonomija interakcije čovek–sistem – Deo 311: Primena ISO 9241-307:LCD ekrani za radne stanice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klasifikacija potreba u cilju obrade osnovnih informacija o ličnom zdravlju

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje gasovitim gorivima - Sistemi cevovoda od neplastifikovanog polamida (PA-U) sa spajanjem topljenjem i mehaničkim spajanjem - Deo 7: Ocenjivanje usaglašenosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Poslovni zahtevi za sintaksu za razmenu strukturiranih informacija o dozama medicinskih proizvoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Uputstvo za primenu ISO 11239 elemenata i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda