Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Obavezne šeme za energetsku efikasnost u Evropi — Pregled i analiza osnovnih karakteristika i mogućnosti za harmonizaciju

60.60 Standard objavljen

Usluge energetske efikasnosti — Definicije i zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Energetska efikasnost i proračun ušteda, metode „odozgo prema dole” i „odozdo prema gore”

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Metodologija benčmarkinga energetske efikasnosti

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Energetski pregledi – Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 2: Zgrade

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 3: Procesi

60.60 Standard objavljen

Energetski pregledi – Deo 4: Transport

60.60 Standard objavljen

Energetski pregled — Deo 5: Kompetentnost vršilaca energetskih pregleda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Garancije o poreklu energije — Garancije o poreklu električne energije

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Plan merenja i praćenja energije – Projektovanje i primena – Principi za prikupljanje podataka o energiji

60.60 Standard objavljen

Vrednovanje investicija u vezi sa energijom (VALERI)

60.60 Standard objavljen

Ugovaranje u vezi sa energetskim performansama – Minimalni zahtevi

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta energijom – Smernice za faznu implementaciju

60.60 Standard objavljen

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – Zajednička međunarodna terminologija – Deo 1: Energetska efikasnost

60.60 Standard objavljen

Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – Zajednička međunarodna terminologija – Deo 2: Obnovljivi izvori energije

60.60 Standard objavljen