Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Staklene boce - Boca za prenos uzoraka tečnih proizvoda nafte (nazivne zapremine 1 litar)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i naftni proizvodi - Dopušteni gubici usled isparavanja pri skladištenju i prometu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za avionske benzine sa sadržajem olova

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za mešavine etanol-goriva za fleksibilne benzinske motore motornih vozila

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinske motore motornih vozila

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za inhibitore koji sprečavaju zaleđivanje sistema goriva

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni gas — Propan (PN)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni gas — Butan (BN)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Standardna specifikacija za biodizel-gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni gas — Propan-butan smeša (PBS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Proizvodi od nafte, specijalni benzini - Specijalni benzin 140/200 (benzin za lakove, white spirit, sangajol, terpol, terpenalin, itd.)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Gorivo za mlazne motore, GM-1 - Tehnički uslovi

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima primenom hidrogenolize i rateometrijske kolorimetrije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Izračunavanje količine nafte i naftnih proizvoda u sudovima za skladištenje i transport -Sudovi sa malim natpritiskom ili bez pritiska

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja napona pare benzina i mešavina benzin-oksigenat (suva metoda)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja za analizu metil-tercbutiletra (MTBE) gasnom hromatografijom

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Merenje nivoa u sudovima za skladištenje i transport nafte i naftnih proizvoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više