Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Metode hemijskih analiza - Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 1

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 2

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Standardna praksa za postupanje sa opaženim usamljenim vrednostima

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika i livenog gvožđa talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja nerđajućih i legiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardna praksa za verifikaciju i korišćenje kontrolnih karti pri spektrohemijskim analizama

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardno uputstvo za korekciju interelementalnih efekata pri rendgenskoj spektrometrijskoj analizi

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardno uputstvo za elementalnu analizu talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardno uputstvo za određivanje hemijskog sastava i izbor postupaka uzimanja uzoraka i metode kvantitativne analize metala, ruda i srodnih materijala

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik – Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Evropski sertifikovani referentni materijali (EURONORM-CRMs) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od gvožđa i čelika

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Uputstvo za statističku obradu podataka međulaboratorijskih ispitivanja za validaciju analitičkih metoda

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Analiza gvožđa i čelika — Interni laboratorijski postupak za proveru tačnosti analitičkih metoda korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Analiza ferosilicijuma — Određivanje Al, Ti i P optičkom emisionom spektrometrijskom analizom sa indukovano spregnutom plazmom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Analiza ferosilicijuma — Određivanje Si i Al rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje selena u čeliku — Metoda elektrotermičke atomske apsorpcione spektrometrije

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više