Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Prehrambeni proizvodi - Usitnjavanje uzorka za analizu mikotoksina - Poređenje između suvog mlevenja i vlažnog mlevenja (slurry mixing)

60.60 Standard objavljen

Analiza hrane - Određivanje ostataka pesticida LC-MS/MS metodom - Parametri tandem-masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Analiza hrane — Kriterijumi performansi metoda analize za određivanje mikotoksina, koje su validovane u jednoj laboratoriji

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – Šablon za pružanje informacija o imunološkim metodama i metodama molekularne biologije

60.60 Standard objavljen

Analiza hrane – Određivanje ostataka pesticida GC-MS metodom – Retenciona vremena, parametri masene spektrometrije i informacije o odzivu detektora

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi ― Određivanje ostataka pesticida GC-MS/MS ― Parametri tandem masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Hrana biljnog porekla ― Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida pomoću GC ili LC analize nakon ekstrakcije/raspodele acetonitrilom i prečišćavanja pomoću disperzivne SPE ― Podaci o validaciji modularne QuEChERS metode

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi - Određivanje neohesperidin-dihidrohalkona

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih - Strategije uzimanja uzoraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Određivanje acesulfama K, aspartama, neohesperidin-dihidrohalkona i saharina — Metoda tečne hromatografije visoke performanse

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani pomoću imunoloških metoda — Deo 2: Kvantitativno određivanje lešnika imunoenzimskim ispitivanjem korišćenjem monoklonalnih antitela i detekcijom proteina bicinhoninskom kiselinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani imunološkim metodama – Deo 3: Kvantitativno određivanje lešnika imunoenzimskim ispitivanjem korišćenjem poliklonalnih antitela i detekcije proteina po Loriju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu — Deo 1: Određivanje astaksantina i kantaksantina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — HPLC metoda za određivanje ksantofila u ribljem mesu — Deo 2: Identifikacija enantiomernog odnosa astaksantina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Analiza hrane — Određivanje benzo[a]pirena, benz[a]antracena, hrizena i benzo[b]fluorantena u prehrambenim proizvodima tečnom hromatografijom visoke performanse sa fluorescentnom detekcijom (HPLC-FD)

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Prehrambeni proizvodi ― Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih ― Strategije skrininga zasnovane na lančanoj reakciji polimeraze (PCR)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi ― Određivanje hidridno-reaktivnih jedinjenja arsena u pirinču atomskom apsorpcionom spektrometrijom (hidridna AAS) posle ekstrakcije kiselinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Smernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih kontaminenata pomoću hromatografskih metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda