Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 80-1: Smernice za razmenu informacija iz modela podataka zasnovanog na CDC-u primenom standarda IEC 60870-5-101 ili IEC 60870-5-104

60.60 Standard objavljen

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 2: Rečnik

60.60 Standard objavljen

Uređaji za daljinsku zaštitu elektroenergetskih sistema - Karakteristike i ispitivanje - Deo 1: Sistemi za upravljanje

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 2: Radni uslovi - Sekcija 1: Napajanje i elektromagnetska kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 2: Radni uslovi - Sekcija 2: Uslovi okoline (klimatski, mehanički i drugi neelektrični uticaji)

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 1: Formati okvira za prenos

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-101: Protokoli za prenos - Prateći standard za osnovne zadatke daljinskog upravljanja

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje – Deo 5-101: Protokoli za prenos – Prateći standard za osnovne zadatke daljinskog upravljanja – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 102: Prateći standard za prenos potpune integracije u elektroenergetskim sistemima

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-103: Protokoli za prenos - Prateći standard za interfejs za prenos informacija uređaja za zaštitu

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5-104: Protokoli za prenos - Pristupanje mreži korišćenjem standardnih profila za transport prema standardu IEC 60870-5-101

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje – Deo 5-104: Protokoli za prenos – Pristupanje mreži korišćenjem standardnih profila za transport prema standardu IEC 60870-5-101 – Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 2: Procedure za prenos i uspostavljanje veze

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 3: Opšta struktura aplikacionih podataka

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 4: Definicija i kodiranje informacionih elemenata aplikacije

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 5: Protokoli za prenos - Sekcija 5: Osnovne aplikacione funkcije

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje — Deo 5-6: Smernice za ispitivanje usaglašenosti za seriju pratećih standarda EN 60870-5

60.60 Standard objavljen

Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Deo 6: Protokoli za prenos kompatibilni sa ISO standardima i preporukama ITU-T - Sekcija 2: Primena osnovnih standarda (OSI slojevi 1-4)

60.60 Standard objavljen