Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Mala plovila – Litijum-jonske baterije

60.60 Standard objavljen

Brodovi unutrašnje plovidbe - Rešetka za slaganje užeta

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Spojni priključci za pretakanje dizel-goriva

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Priključci za odvod zauljenih mešavina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Stepenice sa nagibom od 30 °C do < 45 °C - Zahtevi, tipovi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Priključci za odvod otpadnih voda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Zahtevi za sigurnost prolaza i radnih mesta

60.60 Standard objavljen

Brodovi unutrašnje plovidbe – Rečnik

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe - Sistemi sidrenja, spajanja, tegljenja, privlačenja i vezivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe - Trajno ugrađena sredstva za penjanje, dužine koja ne prelazi 5 m

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Brodska vitla – Sigurnosni zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Venci za spasavanje - Zahtevi, ispitivanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Nosači venaca za spasavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe - Prilazni mostovi (sizovi) za putničke brodove - Zahtevi, ispitivanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe - Izgradnja pristajališta i zona za pretovar

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Sidreni lanci bez prečke - Lanci sa okruglim karikama od čelika

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe - Luke na unutrašnjim plovnim putevima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Brodovi unutrašnje plovidbe – Plutajući objekti sa privezištima i plutajući mostovi na unutrašnjim vodama – Zahtevi, ispitivanja

60.60 Standard objavljen