Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 50: Otpornost na gubitak materijala usled habanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 51: Ispitivanje čvrstoće pri površinskom smicanju

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 52: Kondicioniranje u cilju simuliranja starenja usled oksidacije

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Površinske karakteristike puteva i aerodromskih saobraćajnih površina – Metode ispitivanja – Deo 2: Ocena otpornosti površine kolovoza na klizanje korišćenjem dinamičkih mernih sistema

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Nevezane i hidrauličnim vezivom vezane mešavine — Deo 54: metoda ispitivanja za određivanje osetljivosti na mraz — Otpornost na zamrzavanje i odmrzavanje mešavina vezanih hidrauličnim vezivom

60.60 Standard objavljen

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 1: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa konstantnim faktorom podužnog klizanja (LFCS): RoadSTAR

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 10: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina merenjem sa blokirnim točkom u podužnom pravcu (LFCSK): Skiddometer BV-8

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 11: Procedura za određivanje otpora klizanju korišćenjem uređaja za merenje podužnog koeficijenta trenja sa blokiranim točkom (LFCSR): SRM

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 12: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim klizanjem: BV 11 i Saab friction tester (SFT)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 13: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina merenjem koeficijenta bočne sile (SFCO): Odoliograf

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 14: Procedura za određivanje otpornosti na klizanje kolovoznih površina korišćenjem uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 15: Procedura za određivanje otpornosti kolovoznih površina na klizanje upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCI): IMAG

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 2: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 3: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCA): ADHERA

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 4: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 5: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 6: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina merenjem koeficijenta bočne sile (SFCS): SCRIM®

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 7: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa fiksnim faktorom podužnog proklizavanja (LFCG): GripTester®

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda