Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Ponovno iskorišćenje mulja, reciklaža, tretman i odlaganje – Uputstvo za termički tretman mulja

60.60 Standard objavljen

Čvrsta goriva dobijena iz otpada – Određivanje samozagrevanja – Deo 2: Testovi zagrevanja u korpama

60.60 Standard objavljen

Kvalitet zemljišta – Određivanje mikrobiološke raznovrsnosti zemljišta – Deo 2: Metoda pomoću analize fosfolipidnih masnih kiselina (PLFA) uz primenu obične PLFA metode ekstrakcije

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Dobra praksa za korišćenje mulja u poljoprivredi

60.60 Standard objavljen

Ambalaža — Reciklaža materijala — Izveštaj o zahtevima za supstance i materijale radi sprečavanja ometanja reciklaže

60.60 Standard objavljen

Ambalaža – Zahtevi za merenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala i ostalih opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu – Deo 2: Zahtevi za merenje i verifikaciju prisustva opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu

60.60 Standard objavljen

Ambalaža — Izveštaj o kriterijumu i metodologijama za analizu životnog ciklusa ambalaže

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Dobra praksa korišćenja mulja za rekultivaciju zemljišta

60.60 Standard objavljen

Ambalaža - Ponovna upotreba - Metode ocenjivanja performansi sistema ponovne upotrebe

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija otpada — Dokument o preporučenim analitičkim tehnikama — Specifikacije za Cr VI u čvrstim matriksima

60.60 Standard objavljen

Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) - Izveštaj o relativnoj razlici između biorazgradljive i biogene frakcije SRF-a

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija otpada — Digestija uzoraka otpada alkalnim topljenjem

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Dobra praksa za odlaganje na deponije muljeva i ostataka posle tretmana muljeva

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Protokol za organizovanje i sprovođenje međulaboratorijskih ispitivanja metoda hemijskih i mikrobioloških analiza muljeva

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli u muljevima, zemljištu, poboljšivačima zemljišta, supstratima i biootpadu — Deo 1: Metoda membranske filtracije za kvantifikaciju

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli u muljevima, zemljištu, poboljšivačima zemljišta, supstratima i biootpadu — Deo 2: Mikrometoda (najverovatnijeg broja) inokulacijom u tečnoj podlozi

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Detekcija i određivanje broja Escherichia coli u muljevima, zemljištu, poboljšivačima zemljišta, supstratima i biootpadu — Deo 3: Makrometoda (najverovatnijeg broja) u tečnoj podlozi

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija muljeva — Detekcija i određivanje broja Salmonella spp. u muljevima, zemljištu, poboljšivačima zemljišta, supstratima i biootpadu — Deo 1: Metoda membranske filtracije za kvantitativnu revitalizaciju subletalno oštećenih bakterija (za potvrđivanje efikasnosti postupaka za logaritamsko smanjenje)

60.60 Standard objavljen