Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vazduh ambijenta - Primena EN 16909 za određivanje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) u PM10 i PM2,5-10

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za izradu standardizovanih metoda merenja – Preporuke za strukturu i sadržaj

60.60 Standard objavljen

IInteligentni transportni sistemi – ITS u gradu – Upravljanje kvalitetom vazduha u gradskim područjima

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Vazduh ambijenta – Metodologija za ocenu performansi aplikacija sistema za modeliranje raspodele izvora

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha – Vrednovanje performansi senzorskih sistema za kvalitet vazduha – Deo 1: Gasoviti zagađivači u ambijentalnom vazduhu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha - Pristup proceni nesigurnosti referentnih mernih metoda za vazduh ambijenta

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh — Standardna metoda za određivanje koncentracija benzena — Deo 3: Automatsko uzorkovanje pumpanjem i gasna hromatografija na terenu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh – Automatski merni sistemi za merenje koncentracije suspendovanih čestica (PM10; PM2,5)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh – Merenje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) istaloženih na filtrima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh – Standardna metoda za merenje NO3–, SO42–, Cl–, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ u PM2,5 istaloženih na filtrima

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda