Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Vetrogeneratori -- Elektromagnetska kompatibilnost

60.60 Standard objavljen

Izveštaj o ispitivanju elektromagnetskih smetnji između električne opreme/sistema u frekvencijskom opsegu ispod 150 kHz

60.60 Standard objavljen

Rezultati istraživanja elektromagnetskih smetnji u opsegu frekvencija ispod 150 kHz

60.60 Standard objavljen

Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Deo 2-3: LTE (4G) filteri za ublažavanje interferencije

60.60 Standard objavljen

Okovi za prozore i vrata - Električni uređaji za zadržavanje vrata u određenom položaju - Zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Građevinski okovi - Uređaji za regulisanje redosleda otvaranja krila dvokrilnih vrata - Zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Emisija

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Imunost

60.60 Standard objavljen

Vozila za unutrašnji transport – Elektromagnetska kompatibilnost

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost mašina - Oprema za parkinge na motorni pogon za motorna vozila - Zahtevi za bezbednost i EMC pri konstruisanju, izradi, sklapanju i prijemu

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Pešačka vrata na motorni pogon — Standard za proizvod, karakteristike performansi — Pešačka vrata, osim rotirajućih vrata, prvenstveno projektovana za ugradnju sa električnim pogonom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Laka motorna vozila za prevoz lica i roba i pripadajuća oprema koja ne podležu odobrenju tipa za upotrebu na putu - Laka električna vozila za ličnu upotrebu (PLEV)- Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 34: Posebni uslovi za spoljašnje uređaje za napajanje (EPS) mobilnih telefona — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU i bitne zahteve iz člana 6 Direktive 2014/30/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Metrološki aspekti za vage sa neautomatskim funkcionisanjem

60.60 Standard objavljen

Metrološki aspekti za neautomatske vage

60.60 Standard objavljen

Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-1: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u stambenom i komercijalnom okruženju i okruženju lake industrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda