Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Razumno predvidljivi uslovi upotrebe kada se procenjuje izloženost elektromagnetskom polju (EMF)

60.60 Standard objavljen

Komunikacioni sistem za merače – Deo 8: Sloj adaptacije

60.60 Standard objavljen

I1/06 Saznaj više

Standard vrednovanja bezbednosti za IoT platforme (SESIP) – Efektivna metodologija za primenu ocenjivanja sajber bezbednosti i ponovno korišćenje povezanih proizvoda

60.60 Standard objavljen

Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba — Radio-oprema za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za nespecificiranu radio-opremu

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektu za nespecificiranu radio-opremu

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Oprema visoke pouzdanosti i malog radnog ciklusa, oprema za socijalne alarme koja radi na namenjenim frekvencijama (od 869,200 MHz do 869,250 MHz)

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Bežični alarmi koji rade u namenjenim LDC/HR frekvencijskim opsezima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 4: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Merni uređaji koji rade u namenjenom frekvencijskom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja se koristi za pružanje usluge pejdžinga, koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 470 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Pejdžing servis na licu mesta – Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji se odnosi na član 3.2 Direktive R&TTE

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena prvenstveno za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više

Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u ISM frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

60.60 Standard objavljen

NETSI Saznaj više