Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za ugradnju sistema cevovoda pod pritiskom za transport tople i hladne vode namenjene za ljudsku upotrebu

60.60 Standard objavljen

Mali sistemi za prečišćavanje otpadne vode do 50 PT - Deo 2: Zemljišni infiltracioni sistemi

60.60 Standard objavljen

Mali sistemi za prečišćavanje vode do 50 PT - Deo 5: Filtracioni sistemi za prethodno prečišćavanje efluenta

60.60 Standard objavljen

Opšta pravila za projektovanje i ugradnju keramičkih pločica

60.60 Standard objavljen

Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Tumačenje specifičnih tačaka standarda EN 54-2:1997

60.60 Standard objavljen

Toplotne performanse građevinskih materijala i komponenata - Principi za određivanje toplotnih svojstava vlažnih materijala i komponenata

60.60 Standard objavljen

Ventilacija u zgradama - Projektovanje i dimenzionisanje ventilacionih sistema u stambenim zgradama

60.60 Standard objavljen

Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje preventivne efikasnosti protiv gljiva Basidiomycetes koje razaraju drvo

60.60 Standard objavljen

D218/PKS D038 Saznaj više

Otpornost prema potiskivanju za kanalizacione sisteme - Metoda ispitivanja potiskivanjem

60.60 Standard objavljen

Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta — Kriterijumi za procese sa vrelim vazduhom za kurativnu upotrebu protiv organizama koji razaraju drvo

60.60 Standard objavljen

D218/PKS D038 Saznaj više

Sredstva za zaštitu drveta - Veštačko starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja - UV-zračenje i postupak prskanja vodom

60.60 Standard objavljen

D218/PKS D038 Saznaj više

Toplotne performanse građevinskih materijala - Korišćenje jednačina za interpolaciju u toplotnim merenjima uzoraka velike debljine - Uređaj sa zaštićenom grejnom pločom i uređaj sa toplotnim fluksmetrom

60.60 Standard objavljen

Higrotoplotne performanse zgrade — Otpornost na kišu nanetu vetrom krovnih pokrivača sa malim diskontinualno položenim elementima — Metode ispitivanja

60.60 Standard objavljen

Leteći pepeo dobijen sagorevanjem - Izveštaj o stanju u Evropi

60.60 Standard objavljen

Vrednovanje usaglašenosti letećeg pepela za beton - Smernice za primenu EN 450-2

60.60 Standard objavljen

Građevinski proizvodi — Procena ispuštanja opasnih materija — Prepreke za trgovinu

60.60 Standard objavljen

Građevinski proizvodi — Procena ispuštanja propisanih opasnih materija iz građevinskih proizvoda na osnovu WT, WFT/FT postupaka

60.60 Standard objavljen

Građevinski proizvodi — Procena ispuštanja opasnih materija — Sadržaj propisanih opasnih materija — Izbor analitičkih metoda

60.60 Standard objavljen