Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Uključite se u izradu Plana donošenja srpskih standarda za 2023. godinu

Komisije za standarde i srodne dokumente Instituta za standardizaciju Srbije počele su sa pripremom Plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata za 2023. godinu. Kako bi svim zainteresovanim stranama bilo omogućeno da iskažu svoje potrebe i tako uzmu učešće u izradi ovog plana, pozivamo vas da nam dostavite svoje predloge za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata. 

Vaši predlozi treba da sadrže pre svega međunarodne standarde (ISO i IEC) koje Institut treba da preuzme kao srpske standarde na srpskom ili engleskom jeziku, kao i evropske standarde koje treba doneti na srpskom jeziku. Napominjemo da je Institut u mogućnosti da objavi samo određeni broj srpskih standarda na srpskom jeziku, dok je većina objavljenih srpskih standarda na engleskom jeziku. Zbog toga je potrebno da nam dostavite inicijalne prevode međunarodnih i evropskih standarda na srpski jezik.

Ukoliko ne postoji međunarodni ili evropski standard za određenu oblast standardizacije, možete predložiti donošenje izvornog srpskog standarda ili reviziju postojećih izvornih srpskih standarda, uz obrazloženje za njihovo donošenje ili reviziju.

Molimo vas da nam vaše predloge standarda dostavite najkasnije do 24. juna 2022. godine na adresu Instituta (Stevana Brakusa 2), ili na sledeće adrese:

– za opšte oblasti standardizacije: Radiša Knežević, tel. 3409-303, e-pošta: radisa.knezevic@iss.rs

– za standardizaciju u oblasti elektrotehnike: Goran Bajić, tel. 3409-380, e-pošta: goran.bajic@iss.rs