Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Z183

Циркуларна економија и управљање отпадом

Активна

Главна комисија

Институт за стандардизацију Србије

Mirjana Djordjevic

prof dr. Aleksandar Jovović

Одељење за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде

Апстракт

  • операције управљања отпадом који обухватају поступке за смањење настајања отпада, поновну употребу, поновно искоришћење , рециклажу, компостирање и биоразградњу , контролисано спаљивање и коначно одлагање;
  • терминологија у области отпада, карактеризације и управљања отпадом
  • управљање отпада које са јавних површина, безбедносни захтеви за сакупљање, транспорт и складиштење чврстог и течног отпада
  • поновно искоришћење енергије спаљивањем отпада у облику чврстог горива добијеног отпада (SRF) -мерење органских загађивача (чађ) у гасовима добијеним термичким разлагањем биомасе, који се користе за енергетске потребе
  • принципи одржвости, критеријуми и индикатори за биомасу која се користи за енергетске потребе
    • материјали добијених третманом искоришћених пнеуматика -поновна употреба одпадне воде -производња и коришћење биогаса -карактеризација отпада и муља -процене испуштања опасних материја из грађевинских производа

Чињенице и бројке

47

је број нових пројеката

351

је број стандарда који су доступни јавности

Веза са међународним или европским комитетом

Рад на доношењу српских стандарда одвија се у националним техничким комисијама, које се образују према међународним и европских техничким комитетима. У нашим комисијама раде експерти из различитих области. Будите и ви један од њих и укључите се у заједнички рад

CEN/TC 183

О члан

CEN/TC 183

О члан од

CEN/TC 261/SC 4

О члан

CEN/TC 261/SC 4

О члан од

CEN/TC 343

О члан

CEN/TC 343

О члан од

CEN/TC 363

О члан

CEN/TC 363

О члан од

CEN/TC 366

О члан

CEN/TC 366

О члан од

CEN/TC 383

О члан

CEN/TC 383

О члан од

CEN/TC 397

О члан од 28.08.2015.

CEN/TC 397

О члан од 28.08.2015.

CEN/SS N02

О члан од 28.08.2015.

CEN/SS N02

О члан од 28.08.2015.

CEN/TC 400

О члан од 12.07.2016.

CEN/TC 400

О члан од 12.07.2016.

CEN/TC 444

О члан од 17.08.2016.

CEN/TC 444

О члан од 17.08.2016.

CEN/TC 308

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 308

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 292

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 292

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 351

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 351

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 379

О члан од 06.02.2017.

CEN/TC 379

О члан од 06.02.2017.

CEN/SS S27

О члан од 06.02.2017.

CEN/SS S27

О члан од 06.02.2017.

ISO/TC 122

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 122

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 275

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 275

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 297

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 297

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 282

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 282

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 300

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 300

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 122/SC 4

О члан од 18.07.2016.

ISO/TC 122/SC 4

О члан од 18.07.2016.