Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2. 11030 Београд
Главни мени

Вести и догађаји

12. август 2020. године – вебинар: Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

July 31, 2020 10:58 Сазнај више

Медицинска средства – сигурним корацима до безбедног производа

Нови вебинар ИСС-а - 14. августа 2020.

July 24, 2020 11:29 Сазнај више

Обавештење за кориснике веб-сајта Института

July 21, 2020 07:09 Сазнај више

Нова издања еврокодова на српском језику

July 16, 2020 13:23 Сазнај више

31. јули 2020. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

July 16, 2020 13:20 Сазнај више

30. јули 2020. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

July 16, 2020 13:07 Сазнај више

Стандарди

Шта су стандарди, како настају, ко их доноси и како набавити стандард?

Сертификација

Институт обавља сертификацију појeдиначних система менаџмента према стандарду SRPS ISO 9001, Систем менаџмента квалитетом – Захтеви.

Како стандарди могу помоћи Вашој компанији?

Сазнајте више


Нацрти српских стандарда на јавној расправи

Циљ јавне расправе је да се свим заинтересованим странама омогући да доставе примедбе и предлоге на нацрте стандарда. рок предвиђен за јавну расправу је 60 дана од дана покретања јавне расправе или, када то налажу разлози безбедности, заштите здравља и животне средине, може бити и краћи, али не краћи од 30 дана. Комплетне текстове нацрта стандарда можете прочитати на нашем сајту у време трајања јавне расправе, а своје примедбе можете доставити секретару надлежне комисије за стандарде. Да бисте то урадили, неопходно је да се прво региструјете.

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Naftni proizvodi – Sadržaj smole u gorivima – Metoda uparavanja uz pomoć mlaza – Izmena 1: Zahtev za čistoću n-heptana

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Papir i karton - Određivanje sastava papira i kartona za reciklažu gravimetrijskom analizom

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Зграде и инжењерско-грађевински објекти — Модуларна координација — Модул

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненате — Стандард за перформансе — Део 111-8: Заптивене спојнице за категорију G — На земљи

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Заштита података и интегрисана и подразумевана приватност

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-10: Испитивања — Отпорност на ломљење и оптерећење

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Еврокод 2 — Пројектовање бетонских конструкција — Бетонски мостови — Правила пројектовања и конструисања — Национални прилог

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Системи цеви за вођење каблова - Део 21: Посебни захтеви - Системи крутих цеви – Измена AA

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана

Системи цеви за вођење каблова — Део 22: Посебни захтеви за системе савитљивих цеви – Измена AA

40.20 Нацрт на јавној расправи 60 дана