Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2. 11030 Београд
Главни мени

Комисија за стандарде

Рад на доношењу српских стандарда одвија се у националним техничким комисијама, које се образују према међународним и европских техничким комитетима. У нашим комисијама раде експерти из различитих области. Будите и ви један од њих и укључите се у заједнички рад

Величине, јединице и мерни инструменти Статус: Активна Више

Терминологија Статус: Активна Више

Информације и документација Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Примена статистичких метода Статус: Престала са радом Више

Системи менаџмента заштитом животне средине Статус: Активна Више

Истраживање тржишта Статус: Неактивна Више

Туризам и сродне услуге Статус: Активна Више

Менаџмент који се односи на људске ресурсе Статус: Активна Више

Одрживост и друштвена одговорност Статус: Активна Више

Безбедност и отпорност Статус: Активна Више

Менаџмент енергијом и уштеда енергије Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Поштански саобраћај Статус: Активна Више

Мазива и сродни производи Статус: Активна Више

Горива нафтног порекла Статус: Активна Више

Ватростални материјали Статус: Неактивна Више

Лабораторијска опрема Статус: Активна Више

Рударство Статус: Активна Више

Савремени керамички материјали Статус: Неактивна Више

Чврста биогорива Статус: Активна Више

Експлозиви за цивилну употребу Статус: Активна Више

Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хироизолацију Статус: Активна Више

Методе хемијске анализе гвожђа и челика Статус: Активна Више

Челик Статус: Активна Више

Цинк и легуре цинка Статус: Неактивна Више

Статус: Престала са радом Више

Бакар и легуре бакра Статус: Активна Више

Лаки метали и њихове легуре Статус: Активна Више

Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама Статус: Активна Више

Металургија праха Статус: Активна Више

Испитивање без разарања Статус: Активна Више

Механичка испитивања метала Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом Статус: Активна Више

Опрема за спорт, рекреацију и игралишта Статус: Активна Више

Плоче на бази дрвета Статус: Активна Више

Плоче на бази дрвета - Адхезиви Статус: Активна Више

Намештај Статус: Активна Више

Обло дрво и резана грађа Статус: Активна Више

Обло дрво и резана грађа - Трајност дрвета и производа на бази дрвета Статус: Активна Више

Сензорске анализе Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Системи менаџмента безбедношћу хране Статус: Активна Више

Семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи Статус: Активна Више

Воће, поврће и њихови производи Статус: Неактивна Више

Жита, махуњаче и њихови производи Статус: Активна Више

Жита, махуњаче и њихови производи - Храна за животиње Статус: Активна Више

Жита, махуњаче и њихови производи - Скроб (укључујући деривате и споредне производе од скроба) Статус: Активна Више

Млеко и производи од млека Статус: Активна Више

Месо, живина, риба, јаја и њихови производи Статус: Неактивна Више

Зачини, чај, кафа и какао Статус: Активна Више

Микробиологија и биотехнологија Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Дуван, производи од дувана и упаљачи Статус: Активна Више

Машине за прехрамбену индустрију Статус: Активна Више

Посуђе и прибор у додиру са храном Статус: Активна Више

Анализа хране - Хоризонталне методе Статус: Активна Више

Текстил Статус: Активна Више

Текстилне машине и помоћни уређаји Статус: Активна Више

Заштитна одећа и заштитна опрема Статус: Активна Више

Еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге Статус: Активна Више

Гума и производи од гуме Статус: Активна Више

Пластичне масе Статус: Активна Више

Кожа и обућа Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Целулоза, папир и картон Статус: Активна Више

Боје. лакови и сродне технологије и производи Статус: Активна Више

Фотографије Статус: Неактивна Више

Хемија Статус: Активна Више

Етарска уља Статус: Активна Више

Површински активне материје Статус: Активна Више

Графичка технологија Статус: Активна Више

Ђубрива,оплемењивачи земљишта и биостимулатори биљака Статус: Активна Више

Квалитет ваздуха Статус: Активна Више

Квалитет воде Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Квалитет земљишта Статус: Активна Више

Природни гас Статус: Активна Више

Козметика Статус: Активна Више

Скупови кодираних знакова Статус: Неактивна Више

Телекомуникације, размена информација и менаџмент подацима Статус: Неактивна Више

Софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и Интернет Статус: Активна Више

Аутоматска идентификације и обухватање података и електронска размена података Статус: Активна Више

Географске информације Статус: Активна Више

Информатика у здравству Статус: Активна Више

Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ Статус: Активна Више

ISS
Статус: Неактивна Више

Статус: Престала са радом Више

Технички цртежи, толеранције, зупчаници, лежаји и навојни спојеви Статус: Активна Више

Посуде и опрема под притиском Статус: Активна Више

Друмска возила Статус: Активна Више

Трактори и машине за пољопривреду и шумарство Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије Статус: Престала са радом Више

Високе производне технологије, машине алатке и ситан алат Статус: Активна Више

Машине за обраду дрвета Статус: Активна Више

Заваривање и сродни поступци Статус: Активна Више

Гасни апарати Статус: Активна Више

Котловска постројења и цевоводи Статус: Активна Више

Мотори са унутрашњим сагоревањем Статус: Активна Више

Дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт Статус: Активна Више

Механичке вибрације и удари Статус: Активна Више

Хидрауличне машине, криогена техника, мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије Статус: Активна Више

Машине за земљане радове Статус: Активна Више

Индустријске арматуре Статус: Активна Више

Лифтови, покретне степенице и покретна газишта Статус: Активна Више

Сунчева енергија Статус: Активна Више

Безбедност машина Статус: Активна Више

Гасна инфрастурктура, опрема за природни и течни нафтни гас Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Уређаји за грејање и грејна тела Статус: Активна Више

Терминологија Статус: Активна Више

Обртне електричне машине Статус: Активна Више

Структуре и елементи информација, принципи идентификације и означавања, документација и графички симболи Статус: Активна Више

Хидрауличне турбине Статус: Активна Више

Парне турбине Статус: Активна Више

Електрична опрема и системи на железници Статус: Активна Више

Флуиди за примену у електротехници Статус: Активна Више

Надземни водови Статус: Активна Више

Општи аспекти за снабдевање електричном енегријом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем Статус: Активна Више

Енергетски трансформатори Статус: Активна Више

Изолациони материјали у електротехници Статус: Активна Више

Високонапонска постројења Статус: Активна Више

Електрични каблови Статус: Активна Више

Ћелије и батерије Статус: Активна Више

Енергетска електроника и полупроводничке компоненте Статус: Активна Више

Електроинсталациони прибор Статус: Активна Више

Физичке величине и јединице Статус: Активна Више

Електролучно заваривање Статус: Неактивна Више

Електрични уређаји у потенцијално експлозивним атмосферамa Статус: Активна Више

Осигурачи Статус: Активна Више

Енергетски кондензатори Статус: Активна Више

Сијалице и придружена опрема Статус: Активна Више

Електронске компоненте Статус: Активна Више

Безбедност машина - електротехнички аспекти Статус: Неактивна Више

Нуклеарна инструментација Статус: Неактивна Више

Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје Статус: Активна Више

Феритни материјали и суперпроводност Статус: Неактивна Више

Управљање и комуникација у електроенергетском систему Статус: Активна Више

Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата Статус: Активна Више

Електромедицински уређаји Статус: Активна Више

Електричне инсталације Статус: Активна Више

Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја Статус: Активна Више

Статус: Неактивна Више

Степен заштите помоћу кућишта Статус: Неактивна Више

Рад под напоном Статус: Активна Више

Алармни системи Статус: Активна Више

Заштита од атмосферског пражњења Статус: Активна Више

Соларни фотонапонски енергетски системи Статус: Неактивна Више

Опрема за мерење електричних и електромагнетских величина Статус: Активна Више

Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи Статус: Активна Више

Ветротурбине Статус: Неактивна Више

Испитивање опасности од пожара Статус: Активна Више

Електромеханички и електрични мерни релеји и заштитна опрема Статус: Активна Више

Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема Статус: Неактивна Више

Услови околине, класификација и методе испитивања Статус: Активна Више

Електромагнетска компатибилност Статус: Активна Више

Телекомуникационе технологије Статус: Активна Више

Примене на железници Статус: Активна Више

Нафтно рударство Статус: Активна Више

Племенити метали Статус: Активна Више

Статус: Неактивна Више

Бродоградња и поморске конструкције Статус: Активна Више

Ваздухопловство Статус: Активна Више

SS1
Stručni savet za opšte oblasti standardizacije Статус: Активна Више


Акустика у грађевинарству Статус: Активна Више

Зграде и инжењерско-грађевински објекти Статус: Активна Више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон Статус: Активна Више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Цемент и креч Статус: Активна Више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Камен и агрегати Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Хидрометрија Статус: Активна Више

Елементи за зидање и покривање кровова Статус: Активна Више

Гипс и производи од гипса Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Врата, прозори и грађевинско стакло Статус: Активна Више

Топлотна техника у грађевинарству Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода Статус: Активна Више

Димњаци Статус: Активна Више

Геотехника Статус: Активна Више

Керамичке плочице и санитарна опрема Статус: Активна Више

Материјали за путеве Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Системи аутоматског управљања и надзора у зградама Статус: Неактивна Више

Основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун Статус: Активна Више

Пројектовање бетонских конструкција Статус: Активна Више

Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције Статус: Активна Више

Прорачун дрвених и зиданих конструкција Статус: Активна Више

Флексибилне траке за хидроизолацију Статус: Престала са радом Више

Конзервација културног наслеђа Статус: Активна Више

XXX
Статус: Неактивна Више

Безбедност од пожара Статус: Активна Више

Безбедност од пожара - Техничке мере безбедности зграда од пожара Статус: Активна Више

Заштита од буке Статус: Активна Више

Палете Статус: Неактивна Више

Безбедност дечјих играчака и заштита потрошача Статус: Активна Више

Медицинска средства Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Заштита од јонизујућег зрачења Статус: Активна Више

Логистика, контејнери за транспорт терета и унутрашњи транспорт Статус: Активна Више

Стоматологија Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Статус: Престала са радом Више

Светлост и осветљење Статус: Активна Више

Оптика, фотоника и заштита очију Статус: Активна Више

Карактеризација и управљање отпадом Статус: Активна Више

Безбедност друмског саобраћаја и интелигентни транспортни системи Статус: Активна Више

Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Опрема пута Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Статус: Престала са радом Више

Опрема пута - Заштитне ограде на путевима Статус: Активна Више

Опрема пута - Светлосна сигнализација на путевима Статус: Активна Више

Нанотехнологије Статус: Активна Више

Амбалажа Статус: Активна Више

Статус: Престала са радом Више

Статус: Престала са радом Више