Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Комисија за стандарде

Рад на доношењу српских стандарда одвија се у националним техничким комисијама, које се образују према међународним и европских техничким комитетима. У нашим комисијама раде експерти из различитих области. Будите и ви један од њих и укључите се у заједнички рад

Aдитивна производња Статус: Активна Сазнај више

Информационо моделирање објекта - BIM Статус: Активна Сазнај више

Величине, јединице и мерни инструменти Статус: Активна Сазнај више

Терминологија Статус: Активна Сазнај више

Информације и документација Статус: Активна Сазнај више

Системи менаџмента заштитом животне средине Статус: Активна Сазнај више

Туризам и сродне услуге Статус: Активна Сазнај више

Менаџмент који се односи на људске ресурсе Статус: Активна Сазнај више

Одрживост и друштвена одговорност Статус: Активна Сазнај више

Безбедност и отпорност Статус: Активна Сазнај више

Менаџмент енергијом и уштеда енергије Статус: Активна Сазнај више

Поштански саобраћај Статус: Активна Сазнај више

Мазива и сродни производи Статус: Активна Сазнај више

Горива нафтног порекла Статус: Активна Сазнај више

Лабораторијска опрема Статус: Активна Сазнај више

Рударство Статус: Активна Сазнај више

Чврста биогорива Статус: Активна Сазнај више

Експлозиви за цивилну употребу Статус: Активна Сазнај више

Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хидроизолацију. Статус: Активна Сазнај више

Методе хемијске анализе гвожђа и челика Статус: Активна Сазнај више

Челик Статус: Активна Сазнај више

Бакар и легуре бакра Статус: Активна Сазнај више

Лаки метали и њихове легуре Статус: Активна Сазнај више

Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама Статус: Активна Сазнај више

Металургија праха Статус: Активна Сазнај више

Испитивање без разарања Статус: Активна Сазнај више

Механичка испитивања метала Статус: Активна Сазнај више

Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом Статус: Активна Сазнај више

Опрема за спорт, рекреацију и игралишта Статус: Активна Сазнај више

Плоче на бази дрвета Статус: Активна Сазнај више

Плоче на бази дрвета - Адхезиви Статус: Активна Сазнај више

Намештај Статус: Активна Сазнај више

Обло дрво и резана грађа Статус: Активна Сазнај више

Обло дрво и резана грађа - Трајност дрвета и производа на бази дрвета Статус: Активна Сазнај више

Сензорске анализе Статус: Активна Сазнај више

Системи менаџмента безбедношћу хране Статус: Активна Сазнај више

Семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи Статус: Активна Сазнај више

Жита, махуњаче и њихови производи Статус: Активна Сазнај више

Жита, махуњаче и њихови производи - Храна за животиње Статус: Активна Сазнај више

Жита, махуњаче и њихови производи - Скроб (укључујући деривате и споредне производе од скроба) Статус: Активна Сазнај више

Млеко и производи од млека Статус: Активна Сазнај више

Зачини, чај, кафа и какао Статус: Активна Сазнај више

Микробиологија и биотехнологија Статус: Активна Сазнај више

Дуван, производи од дувана и упаљачи Статус: Активна Сазнај више

Машине за прехрамбену индустрију Статус: Активна Сазнај више

Посуђе и прибор у додиру са храном Статус: Активна Сазнај више

Анализа хране - Хоризонталне методе Статус: Активна Сазнај више

Текстил Статус: Активна Сазнај више

Текстилне машине и помоћни уређаји Статус: Активна Сазнај више

Заштитна одећа и заштитна опрема Статус: Активна Сазнај више

Еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге Статус: Активна Сазнај више

Гума и производи од гуме Статус: Активна Сазнај више

Пластичне масе Статус: Активна Сазнај више

Кожа и обућа Статус: Активна Сазнај више

Целулоза, папир и картон Статус: Активна Сазнај више

Боје, лакови и сродне технологије и производи Статус: Активна Сазнај више

Фотографије Статус: Активна Сазнај више

Хемија Статус: Активна Сазнај више

Етарска уља Статус: Активна Сазнај више

Површински активне материје Статус: Активна Сазнај више

Графичка технологија Статус: Активна Сазнај више

Ђубрива, оплемењивачи земљишта и биостимулатори биљака Статус: Активна Сазнај више

Квалитет ваздуха Статус: Активна Сазнај више

Квалитет воде Статус: Активна Сазнај више

Квалитет земљишта Статус: Активна Сазнај више

Природни гас Статус: Активна Сазнај више

Козметика Статус: Активна Сазнај више

Софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и интернет Статус: Активна Сазнај више

Аутоматска идентификација и обухватање података и електронска размена података Статус: Активна Сазнај више

Географске информације Статус: Активна Сазнај више

Информатика у здравству Статус: Активна Сазнај више

Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ Статус: Активна Сазнај више

Технички цртежи, толеранције, зупчаници, лежаји и навојни спојеви Статус: Активна Сазнај више

Посуде и опрема под притиском Статус: Активна Сазнај више

Друмска возила Статус: Активна Сазнај више

Трактори и машине за пољопривреду и шумарство Статус: Активна Сазнај више

Високе производне технологије, машине алатке и ситан алат Статус: Активна Сазнај више

Машине за обраду дрвета Статус: Активна Сазнај више

Заваривање и сродни поступци Статус: Активна Сазнај више

Гасни апарати Статус: Активна Сазнај више

Котловска постројења и цевоводи Статус: Активна Сазнај више

Мотори са унутрашњим сагоревањем Статус: Активна Сазнај више

Дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт Статус: Активна Сазнај више

Механичке вибрације и удари Статус: Активна Сазнај више

Хидрауличне машине, криогена техника, мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије Статус: Активна Сазнај више

Машине за земљане радове Статус: Активна Сазнај више

Индустријске арматуре Статус: Активна Сазнај више

Лифтови, покретне степенице и покретна газишта Статус: Активна Сазнај више

Сунчева енергија Статус: Активна Сазнај више

Безбедност машина Статус: Активна Сазнај више

Гасна инфрастурктура, опрема за природни и течни нафтни гас Статус: Активна Сазнај више

Уређаји за грејање и грејна тела Статус: Активна Сазнај више

Терминологија Статус: Активна Сазнај више

Обртне електричне машине Статус: Активна Сазнај више

Структуре и елементи информација, принципи идентификације и означавања, документација и графички симболи Статус: Активна Сазнај више

Хидрауличне турбине Статус: Активна Сазнај више

Парне турбине Статус: Активна Сазнај више

Електрична опрема и системи на железници Статус: Активна Сазнај више

Флуиди за примену у електротехници Статус: Активна Сазнај више

Надземни водови Статус: Активна Сазнај више

Општи аспекти за снабдевање електричном енергијом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем Статус: Активна Сазнај више

Енергетски трансформатори Статус: Активна Сазнај више

Изолациони материјали у електротехници Статус: Активна Сазнај више

Високонапонска постројења Статус: Активна Сазнај више

Електрични каблови Статус: Активна Сазнај више

Ћелије и батерије Статус: Активна Сазнај више

Енергетска електроника и полупроводничке компоненте Статус: Активна Сазнај више

Електроинсталациони прибор Статус: Активна Сазнај више

Физичке величине и јединице Статус: Активна Сазнај више

Електрични уређаји у потенцијално експлозивним атмосферамa Статус: Активна Сазнај више

Осигурачи Статус: Активна Сазнај више

Енергетски кондензатори Статус: Активна Сазнај више

Сијалице и придружена опрема Статус: Активна Сазнај више

Електронске компоненте Статус: Активна Сазнај више

Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје Статус: Активна Сазнај више

Управљање и комуникација у електроенергетском систему Статус: Активна Сазнај више

Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата Статус: Активна Сазнај више

Електромедицински уређаји Статус: Активна Сазнај више

Електричне инсталације Статус: Активна Сазнај више

Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја Статус: Активна Сазнај више

Рад под напоном Статус: Активна Сазнај више

Алармни системи Статус: Активна Сазнај више

Заштита од атмосферског пражњења Статус: Активна Сазнај више

Соларни фотонапонски енергетски системи Статус: Активна Сазнај више

Опрема за мерење електричних и електромагнетских величина Статус: Активна Сазнај више

Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи Статус: Активна Сазнај више

Ветроенергетски системи Статус: Активна Сазнај више

Испитивање опасности од пожара Статус: Активна Сазнај више

Електромеханички и електрични мерни релеји и заштитна опрема Статус: Активна Сазнај више

Услови околине, класификација и методе испитивања Статус: Активна Сазнај више

Електромагнетска компатибилност Статус: Активна Сазнај више

Телекомуникационе технологије Статус: Активна Сазнај више

Примене на железници Статус: Активна Сазнај више

Нафтно рударство Статус: Активна Сазнај више

Племенити метали Статус: Активна Сазнај више

Бродоградња и поморске конструкције Статус: Активна Сазнај више

Ваздухопловство Статус: Активна Сазнај више

Стручни савет за опште области стандардизације Статус: Активна Сазнај више

Акустика у грађевинарству Статус: Активна Сазнај више

Зграде и инжењерско-грађевински објекти Статус: Активна Сазнај више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон Статус: Активна Сазнај више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Цемент и креч Статус: Активна Сазнај више

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Камен и агрегати Статус: Активна Сазнај више

Хидрометрија Статус: Активна Сазнај више

Елементи за зидање и покривање кровова Статус: Активна Сазнај више

Гипс и производи од гипса Статус: Активна Сазнај више

Врата, прозори и грађевинско стакло Статус: Активна Сазнај више

Топлотна техника у грађевинарству Статус: Активна Сазнај више

Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода Статус: Активна Сазнај више

Димњаци Статус: Активна Сазнај више

Геотехника Статус: Активна Сазнај више

Керамичке плочице и санитарна опрема Статус: Активна Сазнај више

Материјали за путеве Статус: Активна Сазнај више

Основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун Статус: Активна Сазнај више

Пројектовање бетонских конструкција Статус: Активна Сазнај више

Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције Статус: Активна Сазнај више

Прорачун дрвених и зиданих конструкција Статус: Активна Сазнај више

Конзервација културног наслеђа Статус: Активна Сазнај више

Безбедност од пожара Статус: Активна Сазнај више

Безбедност од пожара - Техничке мере безбедности зграда од пожара Статус: Активна Сазнај више

Заштита од буке Статус: Активна Сазнај више

Безбедност дечјих играчака и заштита потрошача Статус: Активна Сазнај више

Медицинска средства Статус: Активна Сазнај више

Заштита од јонизујућег зрачења Статус: Активна Сазнај више

Логистика, контејнери за транспорт терета и унутрашњи транспорт Статус: Активна Сазнај више

Стоматологија Статус: Активна Сазнај више

Светлост и осветљење Статус: Активна Сазнај више

Оптика, фотоника и заштита очију Статус: Активна Сазнај више

Циркуларна економија и управљање отпадом Статус: Активна Сазнај више

Безбедност друмског саобраћаја и интелигентни транспортни системи Статус: Активна Сазнај више

Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити Статус: Активна Сазнај више

Опрема пута Статус: Активна Сазнај више

Опрема пута - Заштитне ограде на путевима Статус: Активна Сазнај више

Опрема пута - Светлосна сигнализација на путевима Статус: Активна Сазнај више

Нанотехнологије Статус: Активна Сазнај више

Амбалажа Статус: Активна Сазнај више

Стручни савет за стандардизацију у областима електротехнике, информационих технологија и телекомуникација Статус: Активна Сазнај више