Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Обрада података о личности

Ово обавештење се односи на обраду података о личности коју врши руковалац Институт за стандардизацију Србије, са седиштем на адреси Стевана Бракуса бр.2 и адресом за пријем елетронске поште kabinet@iss.rs.

Институт обрађује личне податке само оних носилаца података са којима ступа у контакт у циљу обављања свог пословања, било тако што прикупља податке директно од ових лица, било преко њихових послодаваца, сауговарача, пословних партнера или где је применљиво, трећих лица.
Обрада података врши се у складу са начелом ограничења чувања, у минималном временском периоду у коме је ради испуњења конкретне сврхе обраде потребно да лица на која се подаци односе могу бити идентификована.

Правила о обради података о личности од стране Институту укључују, али се не ограничавају на, следеће главне категорије:

1.Запослени и лица ангажована ван радног односа, бивши запослени и пензионери
Институт податке о личности запослених и лица ангажованих ван радног односа, као и податке о личности бивших запослених и пензионера и чланова њихових породица, обрађује пре свега у циљу извршења и поштовања важећих прописа који уређују поступање са овом врстом података, укључујући али се не ограничавајући на прописе из области рада и евиденција из области рада, пензијског, инвалидског, здравственог и социјалног осигурања, пореских и рачуноводствених прописа и прописа из области безбедности и заштите на раду.
Подаци запослених и других радно ангажованих лица се такође обрађују у мери у којој је то потребно како би био закључен и извршен одговарајући уговор са овим лицима. Подаци ове категорије лица се обрађују и по основу њиховог пристанка увек када је неопходно да такав пристанак буде прибављен према важећим прописима, односно по основу легитимног интереса, када такав легитимни интерес постоји.

2.Кандидати за посао, односно ангажовање ван радног односа
Подаци лица која се пријављују за запослење, односно ангажовање ван радног односа или стручну праксу, обрађују се само у мери која је неопходна да би процес регрутације и селекције кандидата био спроведен на ефикасан начин, уз уважавање интереса Института, слобода, права и интереса кандидата. Кандидатима који нису прошли процес селекције а чији су подаци прикупљени у ову сврху су омогућена сва права која имају по основу важећих прописа.

3.Лица која улазе у пословне просторије Института
Институт има легитимни интерес да обрађује личне податке свих лица која улазе у пословне просторије Института, и да води евиденције о овим посетама у складу са свим важећим прописима, укључујући али се не ограничавајући на прописе који регулишу приватно обезбеђење и видео надзор.

4. Пословни сарадници и физичка лица ангажована од стране пословних сарадника - правних лица
У циљу организације пословања, Институт прикупља податке о личности како физичких лица која самостално поступају, тако и физичких лица која су запослена код пословних партнера (правних лица) и потенцијалних пословних партнера, односно лица која су код њих ангажована по другом основу. Предметна обрада се врши како у циљу закључења уговора, тако и у циљу њиховог извршења и испуњења свих законских обавеза које Институтима са тим у вези. Уколико уговорна страна није физичко лице већ правно лице које га је ангажовало, Институт ће имати легитимни интерес да обрађује личне податке у мери у којој је то неопходно да би уговор био извршен. Уколико одређени подаци о личности нису неопходни ради закључења и извршења уговора са конкретним физичким лицем које је носилац података, такви лични подаци се могу обрађивати и уколико Институт има легитимни интерес да врши конкретну обраду, јер би у супротном извршавање уговора било отежано, а предметна обрада не угрожава права ни интересе лица на које се подаци односе.

Подаци о личности пословних сарадника и физичких лица ангажованих од стране пословних сарадника могу се такође обрађивати ако су та лица дала валидан пристанак за сврху која није у вези са извршењем уговора, а у складу са важећим прописима.
5. Физичка лица са којима се одржавају уобичајени и пригодни пословни и партнерски односи
Институт обрађује податке физичких лица са којима се одржавају уобичајени и пригодни пословни и партнерски односи, како са појединцима тако и лицима која су ангажована или представљају друга правна лица, институције или органе власти, али само у мери која је неопходна и примерена за ову сврху (слање позива на прославе и догађаје, слање пригодних и уобичајених поклона, слање промотивног материјала), и уз поштовање свих начела обраде података, важећих прописа и интерних правила.

Физичко лице, има следећа права поводом обраде његових података о личности коју врши Институт:

1.Право на приступ личним подацима - да ли се и који његови подаци о личности обрађују,
2.Право на исправку и допуну података - нетачних и/или непотпуних података,право на брисање података и право на ограничење обраде података - уз претходно испуњење законских услова,
3.Право на опозив пристанка - које не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива,
4.Право на приговор на обраду,
5.Право на подношење притужбе поверенику,
6.Право на пренос података,
7.Право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде укључујући и профилисање.