Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

(,,Sl. glasnik RS“, br. 52/2023)

ПРАВИЛНИК о утврђивању програма мониторинга безбедности хране за животиње

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 7937:2008  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 48/2023)

ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за бетон

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 206:2021   SRPS EN 1008:2010   SRPS EN 12620:2010   SRPS EN 12878:2014   SRPS CEN/TR 15697:2014   SRPS EN 14216:2016   SRPS EN 15743:2016   SRPS EN 14157:2017   SRPS U.M1.206:2023  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 47/2023)

ПРАВИЛНИК о електронском фактурисању

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 41/2023)

ПРАВИЛНИК о списку класификованих супстанци

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1811:2012  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 40/2023)

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS B.H8.047:1990   SRPS ISO 10156:1996   SRPS EN ISO 1523:2008   SRPS EN ISO 2719:2008   SRPS EN ISO 1516:2010   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 3679:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“ br. 39/2023)

ПРАВИЛА о раду система за транспорт нафте нафтоводом транснафта АД Панчево

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3016:1997   SRPS ISO 3104:2003   SRPS EN ISO 3675:2007   SRPS EN ISO 8754:2007   SRPS ISO 3007:2011   SRPS ISO 9030:2011   SRPS ISO 4268:2012   SRPS EN ISO 3657:2014  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 39/2023

ПРАВИЛНИК о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13450:2007  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 39/2023)

ПРАВИЛНИК о подсистему инфраструктура

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 206:2021   SRPS U.S4.064:1990   SRPS U.B1.047:1997   SRPS EN 13450:2007   SRPS EN 13242:2010   SRPS EN 13146-1:2011   SRPS EN 14475:2011   SRPS EN 13145:2013   SRPS EN 13252:2017   SRPS EN 13250:2017   SRPS EN 13251:2017   SRPS EN 13256:2017   SRPS EN 13253:2017   SRPS EN 13230-1:2017   SRPS EN 16432-1:2017   SRPS EN 13491:2018   SRPS EN 17282:2021  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 28/2023)

УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2023. годину

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 9. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

ПРАВИЛНИК о обуци и испиту за енергетског менаџера

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

УРЕДБА о утврђивању просторног плана подручја посебне намене Националног парка ,,Ђердап“

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 115/2022

УРЕДБА о изменама и допунама уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 3171:2009   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

УРЕДБА о мрежним правилима о међусобној сарадњи оператора транспортних система и правилима за размену података за рад међусобно повезаних система за транспорт гаса

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50564:2012   SRPS EN 62087-1:2016   SRPS EN 62087-3:2016   SRPS EN 50643:2018  

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за електронске екране

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1776:2008  

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 89/2022

Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме

Сазнајте више   Датум објављивања: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

ПРАВИЛНИК о заједничкој безбедносној методи о оцени ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 31010:2011  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

СПИСАК српских стандарда из области мерила

Сазнајте више  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

УРЕДБА о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат ,, Београд на води“

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13501-1:2010  

Сазнајте више