Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

ПРАВИЛНИК о заједничкој безбедносној методи о оцени ризика и условима које треба да испуни тело за оцену ризика

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 31010:2011  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

СПИСАК српских стандарда из области мерила

Сазнајте више  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

УРЕДБА о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат ,, Београд на води“

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13501-1:2010  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 31/2022

УРЕДБА о утврђивању просторног плана подручја посебне намене Национланог фудбалског стадиона

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.J6.201:1990  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022

ПРАВИЛНИК о начину исказивања перформанси грађевинских производа и елемената зграде у вези са битним карактеристикама – реакција на пожар, отпорност на пожар и понашање при спољашњем пожару

Српски стандарди у вези са прописом

delSRPS EN 13501-3:2021   SRPS EN 13501-3:2008   SRPS EN 13501-5:2008   SRPS EN 13501-4:2008   SRPS EN 13501-2:2010   SRPS EN 13501-1:2010  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2022

ПРАВИЛНИК о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 11427:2017   SRPS EN ISO 11426:2021   SRPS ISO 13756:2019  

Сазнајте више  

,, Сл. Гласник РС“ бр. 12/2022

ПРАВИЛНИК о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС" бр. 4/2022

УРЕДБА о знаку усаглашености

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022

ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњава комунални милиционер да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 61672-1:2015   SRPS EN 61260-1:2015   SRPS EN IEC 60942:2018  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 132/2021

УРЕДБА о законским мерним јединицама и начину њихове употребе

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 80000-1:2014  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021

ПРАВИЛНИК о хомологацији

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17021:2011   SRPS ISO 9001:2008   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS ISO/IEC 17021-1:2015   SRPS ISO/IEC 17021-3:2017   SRPS ISO/IEC 17021-2:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Сазнајте више  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 117/2021

ПРАВИЛНИК о одржавању подсистема енергија

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50318:2019  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 98/2021

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1793-1:2008   SRPS EN 14388:2008   SRPS EN 1794-1:2008  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 90/21

Правилник о изменама и допунма Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13501-1:2019  

Сазнајте више   Датум објављивања: 2. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 85/2021

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS IEC 60079-10-1:2011  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторнига безбедности хране животињског порекла за 2021. годину

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

ПРАВИЛНИК о елементима електронске фактуре, форми И начину доставе пратеће И друге документације кроз систем електронских фактура, начину И поступку електорнског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура И начину примене стандарда електронског факурисања

Српски стандарди у вези са прописом

naSRPS EN 16931-1:2019/A2:2022   SRPS EN 16931-1:2019  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 64/21

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 25. 8. 2022.