Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Ауторска права

Стандарди и сродни документи (техничке спецификације, технички извештаји, упутства и слични документи), као неслужбени текстови (за разлику од службених текстова који немају ауторскоправну заштиту), јесу оригинална и јединствена ауторска дела која су заштићена Бернском конвенцијом о заштити књижевних и уметничких дела, као и законима о ауторском праву у земљама њиховог настанка.

Према члану 16. Закона о стандардизацији, српски стандарди и сродни документи објављују се као посебна издања Института у штампаном, односно електронском облику.

Ауторско право на српском стандарду и сродном документу припада Институту, у складу са законом којим се уређују ауторско и сродна права.

Умножавање, у целини или делимично, као и дистрибуција српских стандарда и сродних докумената, дозвољени су само уз сагласност Института.

Институт, као пуноправни члан Међународне организације за стандардизацију (ISO), Међународне електротехничке комисије (IEC), Европског комитета за стандардизацију (CEN) и Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), и као национална организација за стандарде Европског института за стандарде у области телекомуникација (ETSI), има статутарне, уговорне и моралне обавезе да учини сваки напор у циљу промовисања и унапређивања легалне употребе и спречавања неовлашћеног коришћења њихових публикација у Републици Србији, које су заштићене ауторским правима, као и њихових пословних назива (имена) и знакова разликовања који су заштићени жиговима (жиговним правима).

Институт има право и обавезу да предузима адекватне комерцијалне и друге мере, а када је потребно, и правне радње, ради заштите своје интелектуалне својине, интелектуалне својине међународних и европских организација за стандардизацију, као и интелектуалне својине националних тела за стандарде страних земаља са којима је Институт закључио одговарајуће комерцијалне уговоре или споразуме.

База патената