Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Услови коришћења сајта Института

Опште одредбе

Овим условима коришћења се уређују права и обавезе у вези са коришћењем сајта Института. Сајт се налази на Интернет адреси www.iss.rs (у даљем тексту: Сајт). Сајт представља услугу Института за стандардизацију Србије, Ул. Стевана Бракуса бр.2, 11000 Београд, Република Србија (у даљем тексту: Институт).

Ови услови коришћења чине саставни део сајта. Институт омогућава коришћење сајта физичким и правним лицима, искључиво на начин и под условима описаним у овим Условима коришћења.Приступом и коришћењем сајта Института, корисници пристају на Услове коришћења.На сваки приступ садржајима сајта примењују се ови Услови коришћења.

Пословање Института путем овог сајта регулисано је превасходно Законом о електронској трговини, Законом о облигационим односима, Законом о оглашавању, Законом о ауторском и сродним правима, Законом о жиговима, Законом о заштити података о личности, као и другим прописима правног система Републике Србије у деловима који нису регулисани наведеним законима.
Институт је посвећен очувању и примени права о заштити податка о личности која уживају физичка лица, као и ауторских права, а у свему према добрим пословним обичајима и у складу са важећим прописима Републике Србије.
Институт ни на који начин суштински не утиче на садржај који је настао агрегирањем јавно доступних података, нити гарантује за тачност или употребљивост информација које су презентоване кроз доступан садржај. Искључиву одговорност за садржај имају она лица која су садржај поставила односно од којих је садржај преузет.Институт има право, али не и обавезу, да било који садржај, у било ком тренутку уклони са сајта, без обавезе било каквог претходног или накнадног обавештења или образложења.

Интегритет сајта
Сајт је намењен интернет презентацији рада Института и оглашавању услуга које нуди корисницима.
Текстови и други уноси које корисници остављају на било ком делу сајта (на пример у коментарима и слично) морају бити тачни, исправни. За тачност и исправност унетих података, одговара искључиво корисник који је податак унео. Тачност уноса подразумева да долазе из неког компетентног извора и/или личног искуства корисника. Исправност подразумева граматичку и правописну исправност.
Свако коришћење сајта у целости или било ког његовог дела које није у складу са Условима коришћења, сматраће се злоупотребом услуга које пружа
Институт и кршењем Услова коришћења.
Корисник самостално бира лозинку приликом регистрације и искључиво је одговоран за тајност лозинке и коришћење сајта путем приступних података. Корисник неће користити туђе приступне податке или давати своје корисничке податке трећем лицу. Корисник може обавестити Институт уколико посумња на неовлашћено коришћење својих приступних података.
Институт ће у свакој појединачној прилици пружити пуну подршку заштити права личности, приватности, својинских права и права интелектуалне својине свим лицима носиоцима тих права или оним лицима чије је право повређено, тако што ће, без одлагања:

Институт задржава право измене, укидања (било привремено било трајно) било ког елемента сајта, услуга које пружа, као и садржаја односно уноса који се на те елементе односе, без обзира на то ко је аутор и без претходног одобрења или обавештења, уз примену добрих пословних обичаја.
Све временске одреднице и рокови приказани кроз сајт, као и временска зона и радни дани рачунају се према важећим прописима Републике Србије.

Корисници
Корисницима услуга које путем сајта пружа Институт сматрају се како посетиоци, тако и регистровани корисници.
Посетилац је лице које путем Интернета приступи сајту у смислу ових Услова коришћења, без пријаве или регистрације на сајт. Посетилац може да се упозна са целокупним садржајем доступним на сајту, без плаћања било какве накнаде.

Регистровани корисник је правно или физичко лице које се регистровало на сајту под условима и на начин из ових Услова коришћења. Регистровани корисник може постављати и објављивати коментаре и оцене.
Регистрација на сајт за физичка И правна лица је бесплатна и доступна свим посетиоцима.
Регистровани корисник физичко лице може бити само лице које је навршило 15 година.
Приликом регистрације је потребно да физичко лице попуни формулар са личним подацима. Ови подаци се користе у складу Законом о заштити података о личности као и са Обавештењем о обради података о личности које је истакнуто на сајту.
Приликом регистрације је потребно да правно лице попуни формулар са подацима о правном лицу. Ови подаци остају у евиденцији Института и правних лица у којима Институт има већинско власништво и неће бити коришћени у друге сврхе, осим сврхе остварења права и обавеза из ових Услова коришћења.
Регистровани корисник може без било каквог образложења или обавештења, у било које доба укинути свој статус регистрованог корисника подношењем захтева за брисањем свог корисничког налога.
Сајт омогућава регистрованом кориснику физичком лицу да, уколико сматра да неко злоупотребљава податке корисника и контактира корисника другим поводом, односно поводом који није предмет огласа, обавести Институт о томе.

Обавештење
Корисник се обавештава да му Институт може периодично слати обавештења која се односе на садржај сајта, обавештења која се тичу функционисања сајта, новости и акција Института, као и остала обавештења. Корисник има могућност одјаве од пријема рекламних обавештења.

Рекламација
Како Институт пружа услугу крајњим корисницима, могуће је изјавити рекламацију.
Институт има право, али не и обавезу да надгледа све корисничке активности и кориснички садржај који је повезан са сајтом. Институт може истражити сва пријављена кршења својих Смерница и других пријава и може предузети било које правне или техничке радње које сматра одговарајућим. Институт ће истражити околности које могу укључивати та кршења и може да позове на сарадњу и сарађује са надлежним државним органима током идентификације, истраге, односно кривичног гоњења лица која су укључена у то кршење Смерница, односно кршење закона. Институт задржава дискреционо право да користи сва правна средства, укључујући, али не ограничавајући се на уклањање корисничког налога и корисничког садржаја, као и да одмах обустави све услуге Института које корисник користи, у случају било каквог кршења ових Услова или у случају да Институт не може да верификује или да провери неку информацију коју корисник пошаље Компанији.

Ограничење одговорности
Корисници сајт користе искључиво на своју сопствену одговорност. Корисник изричито прихвата да Институт не може бити одговоран за понашање других корисника или трећих лица, као и да ризик од могуће штете у целости сносе та лица, а у складу са важећим законодавством Републике Србије.

Текстови (коментари), оцене и други садржај које корисници постављају у за то предвиђеним рубрикама, морају бити тачни и исправни. За тачност на тај начин унетих података, одговарају корисници који су их унели. Тачност уноса подразумева да долазе из неког компетентног извора, односно личног искуства корисника. За сваки поједини унос искључиву одговорност сноси корисник који је унос извршио.
Институт не гарантује за тачност, поузданост, као ни за сам садржај постављен од стране корисника.

Осим у случају намере или грубе непажње, Институт није одговоран за евентуалну привремену недоступност сајта, нити за делимично или потпуно нефункционисање или погрешно функционисање истог. Институт није одговоран за техничке проблеме који могу довести до кашњења и/или погрешне обраде електронских података, укључујући и системски сат. За напред наведено одговорни су даваоци Интернет услуга.
Сајт може бити привремено недоступан или доступан у ограниченом обиму, као резултат редовног или ванредног одржавања система или у случају унапређења система.