Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

корисник/грађанин

енглески

Термин
customer/citizen
Опис

person or organization that could or does receive a product (3.5) or a service (3.6) intended for or required by them Note 1 to entry: For purposes of this document, customer/citizen refers to an organization, community or person that receives a product and service from the local government (3.3), whether in return for payment or not. Note 2 to entry: Local governments should recognize the various customers/citizens and should achieve a balanced response to all their needs and expectations. For example, inhabitants, neighbours, tourists, natives or some citizens who are taxpayers, and whose contributions serve to finance the products or services of the local government, might not be the same citizens as those who benefit most from the products or services provided, as described in relevant public policies. Note 3 to entry: The term “customer” can sometimes cause controversy in local government/public administration and even in public international law, since it is related to the mercantile legislation. However, due to its wide adoption and usefulness in the standardization of quality management systems, the use of the term “customer” has been adopted in this document, and is used in combination with “citizen”

српски

Термин
Нема информација
Опис
Нема информација

српски

Термин
корисник/грађанин
Опис

организација или особа који би могли да приме или већ примају производ (3.5) или услугу (3.6) који су за њих предвиђени или које они захтевају

  1. 1 уз термин:   За сврхе овог документа, корисник/грађанин односи се на организацију, заједницу или особу која прима производ и услугу од локалне управе (3.3), било да је то по основу плаћања или не.
  2. 2 уз термин:   Локална управа треба да препознаје различите кориснике/грађане и треба да остварује равнотежу у реаговању на све њихове потребе и очекивања. На пример, становници, суседи, туристи, староседеоци или неки грађани који плаћају порез и чији доприноси служе да се финансирају производи или услуге локалне управе, не морају да буду исти они грађани који имају највише користи од производа или услуга који се обезбеђују, како је описано у релевантним јавним политикама.
  3. 3 уз термин:   Термин „корисник” може понекад да изазове полемику у локалној управи/јавној администрацији, а чак и у међународном јавном праву, с обзиром на то да је повезан са трговачким законодавством. Међутим, с обзиром на његову широку прихваћеност и корисност у стандардизацији система менаџмента квалитетом, коришћење термина „корисник” је усвојено у овом документу и користи се у комбинацији са термином „грађанин”.

Повезани стандарди

Нема информација

Повезани ICS-ови

  • 03.100.70 - Системи менаџмента
  • 03.160 - Законодавство. Администрација