Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

Трајање: једнодневна обука

Усклађивање техничког законодавства Републике Србије са европском техничким законодавством омогућава успостављање високог нивоа заштите живота, здравља и безбедности, заштите животне средине, заштите потрошача и осталих корисника.

Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 94/9/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. марта 1994. године о усаглашавању прописа држава чланица у вези са опремом и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама. Њиме се прописују правила за стављање на тржиште АТЕX производа при чему се у исто време гарантује највећи могући ниво безбедности.

У складу са Директивом 94/9/ЕЗ, као директивом тзв. Новог приступа у техничком законодавству ЕУ, Правилником се предвиђају суштински нова решења у области опреме и заштитних система који су намењени за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, за врсте субјеката који спроводе оцењивање усаглашености, за врсте исправа о усаглашености, као и нова решења у начину доказивања усаглашености који се огледа у добровољној примени српских стандарда којима се преузимају хармонизовани (европски) стандарди из ове области.

Коме је семинар намењен?

Овај семинар намењен је свим привредним субјектима (произвођачима, увозницима, извозницима и дистрибутерима), тј. свима онима који се баве пројектовањем, производњом и/или трговином производа на које се примењује Правилник (ATEX производи), као и другим заинтересованим странама којe непосредно или посредно примењују Правилник (тела за оцењивање усаглашености, привредни субјекти који користе ATEX производе и др).

Најважније теме које ће бити обрађене на овом семинару су:
• Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
• Потенцијално експлозивна атмосфера и производи на које се примењује Правилник
• Битни захтеви и оцена ризика
• Списак српских стандарда који прате Правилник и претпоставка o усаглашености
• Техничка документација
• Оцењивање усаглашености
• Означавање усаглашености и предвиђене намене и документација која прати ATEX производе
• Заштитна клаузула
• Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености

Користи од семинара?

Семинар је прилика да учесници добију детаљне информације и упутства у вези са применом Правилника и српским стандардима који представљају подршку овом правилнику. Семинар је и прилика да се презентује и искуство примене Правилника и стандарда из ове области на нашем тржишту.

Предавачи су стручњаци активно ангажовани на изради прописа, доношењу стандарда, испитивању уређаја и решавању проблема у области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама.

Пријавите се за учешће на овој обуци преко линка: https://forms.gle/9BCTqERygtwVTwRm8

Након формирања групе полазника, утврићемо тачан датум одржавања обуке.

Дотатне информације у вези обуком можете добити путем тел. 011/3409-340 и 011/3409-388, или на мејл-адреси: iss-edukacija@iss.rs.

Датуми обука

Молимо Вас изаберите обуку коју желите да похађате. Можете резервисати места за три учесника путем веб сајта.*

*Наведена цена је за једну особу. За организације које пријаве више од два полазника за исту обуку, за све полазнике одобрава се попуст у износу од 10% висине накнаде по учеснику.