Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Системи за оцењивање и верификацију сталности перформанси

Систем оцењивања и верификације сталности перформанси је поступак који се спроводи с циљем обезбеђивања усаглашености грађевинског производа са перформансама битних карактеристика наведених у декларацији о перформансама које су утврђене у одговарајућој техничкој спецификацији, техничком пропису или српској техничкој оцени.

На основу Правилника о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа ("Сл. гласник РС" број 59/2019) системи се разврставају на:

Систем 1+

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 1+ на основу:

 1. радњи које у оквиру Система 1+ спроводи произвођач;
 2. сертификата о сталности перформанси грађевинског производа који издаје именовано сертификационо тело за производ.
  Радње које у оквиру Система 1+ спроводи произвођач су:
 3. фабричка контрола производње;
 4. дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.
  Радње које у оквиру Система 1+ спроводи именовано сертификационо тело за производ, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о сталности перформанси грађевинског производа су:
 5. оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;
 6. почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;
 7. стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње;
 8. контролно испитивање узорака узетих од стране именованог сертификационог тела за производ у производном погону или складишним просторијама произвођача.

Систем 1

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 1 на основу:

 1. радњи које у оквиру Система 1 спроводи произвођач;
 2. сертификата о сталности перформанси грађевинског производа који издаје именовано сертификационо тело за производ.
  Радње које у оквиру Система 1 спроводи произвођач су:
 3. фабричка контрола производње;
 4. дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.
  Радње које у оквиру Система 1 спроводи именовано сертификационо тело за производ, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификатa о сталности перформанси грађевинског производа, су:
 5. оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;
 6. почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;
 7. стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње.

Систем 2+

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 2+ на основу:

 1. радњи које у оквиру Система 2+ спроводи произвођач;
 2. сертификата о усаглашености фабричке контроле производње који издаје именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње.
  Радње које у оквиру Системa 2+ спроводи произвођач су:
 3. оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;
 4. фабричка контрола производње;
 5. даље испитивање узорка узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.
  Радње о које у оквиру Системa 2+ спроводи именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о усаглашености фабричке контроле производње су:
 6. почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;
 7. стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње.

Систем 3

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 3 на основу:

 1. радње коју у оквиру Система 3 спроводи произвођач;
 2. извештаја о испитивању који издаје именована лабораторија.
  Радња коју у оквиру Системa 3 спроводи произвођач је фабричка контрола производње.
  Радња коју у оквиру Системa 3 спроводи именована лабораторија, пре сачињавања извештаја о испитивању, је оцењивање перформанси грађевинског производа на основу испитивања, на основу узорковања које је спровео произвођач, прорачуна, табеларних вредности или описне документације грађевинског производа.

Систем 4

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 4 на основу радњи које у оквиру Система 4 спроводи произвођач.
Радње које у оквиру Система 4 спроводи произвођач су:

 1. оцењивање перформанси грађевинског производа на основу испитивања, прорачуна, табеларних вредности или описне документације тог производа;
 2. фабричка контрола производње;
  У оквиру Система 4 нема задатака који захтевају учешће именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.