Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Портал за грађевинске производе

Закон о грађевинским производима у РС („Сл. гласник РС“, бр. 83/2018), као и Уредба (ЕУ) бр. 305/2011 Европског парламента и Савета о утврђивању усклађених услова за пласман грађевинских производа и стављању ван снаге Директиве Савета 89/106/EEC

Законом о грађевинским производима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2018) уређују се услови за стављање на тржиште и чињење доступним на тржишту грађевинских производа, сачињавање декларације о перформансама и стављање знака усаглашености на грађевинске производе, обавезе привредних субјеката, технички прописи за грађевинске производе и српске техничке спецификације, поједностављени поступци, тела за техничко оцењивање, тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа, важење докумената о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинских производа и знакова усаглашености издатих у иностранству и друга питања од значаја за област грађевинских производа.

О порталу

О порталу

Портал пружа информације о прописима и стандардима за трговину производима на домаћем и јединственом европском тржишту. Намењен је произвођачима који припадају првенствено малим и средњим предузећима, као и дистрибутерима, увозницима и другим стручњацима и корисницима укљученим у процес стандардизације, оцењивања усаглашености, испитивања и одобравања производа. 

Развој овог портала реализован је у оквиру Чешког програма за развој сарадње под називом „_Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета Србије_” у сарадњи између Института за стандардизацију Србије и Чешке канцеларије за стандарде, метрологију и испитивање (ÚNMZ).

Грађевински производи са српским знаком усаглашености

Српски стандарди за грађевинске производе, који представљају усвајање усаглашених стандарда

Хармонизовани стандарди

Списак српских стандарда којима су преузети европски хармонизовани стандарди, који се примењују у складу са законом којим се уређују грађевински производи

Технички прописи

Технички прописи који се односе на српске стандарде за грађевинске производе.

Стандарди за испитивање

Српски стандарди за испитивање битних карактеристика за које није потребно упућивање на одговарајућу техничку спецификацију или технички пропис

 
Српски знак усаглашености и CE знак

Српски знак усаглашености и CE знак

У складу са чланом 11. Закона о грађевинским производима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2018)

Често постављана питања

Често постављана питања

Ево неколико уобичајених питања за грађевинске производе

Терминолошка база

Терминолошка база

Терминолошка база за грађевинске производе

Електронска контактна тачка

Електронска контактна тачка

Електронска контактна тачка за грађевинске производе

Систем оцењивања и верификације сталности перформанси

Систем оцењивања и верификације сталности перформанси је поступак који се спроводи с циљем обезбеђивања усаглашености грађевинског производа са перформансама битних карактеристика наведених у декларацији о перформансама које су утврђене у одговарајућој техничкој спецификацији, техничком пропису или српској техничкој оцени.

Српски документ за оцењивање

Српски документ за оцењивање је документ који је израдило тело за техничко оцењивање за потребе издавања српских техничких оцена док се српска техничка оцена дефинише као документована оцена перформанси грађевинског производа која се односи на његове битне карактеристике издата у складу са одговарајућим српским документом за оцењивање.