Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

угаљ

енглески

Name
coal
Description

carbonaceous sedimentary rock largely derived from plant remains with an associated mineral content corresponding to an ash yield less than, or equal to, 50 % by mass (dry basis) Note 1 to entry: In the geological coalification sequence, the transformation from peat to coal is defined as occurring when the total in-situ moisture content has decreased to 75 % by mass. The upper limit for undisturbed coal seams in the normal coalification process leading to semi-graphite is defined as corresponding to a mean random vitrinite reflectance, Rr , of 6,0 % or, preferably, a mean maximum vitrinite reflectance, Rv, max , of 8 %, determined in accordance with ISO 7404-5. The upper limit, Rv, max , for disturbed, contact altered, coals can exceed 10 %; see Table 1, Note 2

српски

Name
ugalj
Description

karbonatna sedimentna stena koja uglavnom potiče od biljnih ostataka odgovarajućeg mineralnog sadržaja, na osnovu kojeg je sadržaj pepela manji od ili jednak 50 % masenog udela (za suvu osnovu) NAPOMENA 1 uz termin: U redosledu geološke ugljenizacije, transformacija od treseta do uglja definisana je kao proces koji se dešava kada se ukupni sadržaj vlage uglja na kopu smanji do 75 % masenog udela. Gornja granica za neporemećene slojeve uglja u normalnom procesu ugljenizacije vodi ka polugrafitima koji su definisani srednjom proizvoljnom refleksijom vitrinita, , od 6,0 %, ili ako je moguće, srednjom maksimalnom refleksijom vitrinita , od 8 % koja je određena u skladu sa ISO 7404-5. Gornja granica , za ugljeve koji su izmenjeni usled kontakta, može da bude više od 10 %; videti tabelu 1, napomenu 2.

српски

Name
угаљ
Description

карбонатна седиментна стена која углавном потиче од биљних остатака одговарајућег минералног садржаја, на основу којег је садржај пепела мањи од или једнак 50 % масeног удела (за суву основу) НАПОМЕНА 1 уз термин: У редоследу геолошке угљенизације, трансформација од тресета до угља дефинисана је као процес који се дешава када се укупни садржај влаге угља на копу смањи до 75 % масeног удела. Горња граница за непоремећене слојеве угља у нормалном процесу угљенизације води ка полуграфитима који су дефинисани средњом произвољном рефлексијом витринита, , од 6,0 %, или ако је могуће, средњом максималном рефлексијом витринита , од 8 % која је одређена у складу са ISO 7404-5. Горња граница , за угљеве који су измењени услед контакта, може да буде више од 10 %; видети табелу 1, напомену 2.

Related standards

Нема информација

Related ICSs

  • 73.040 - Угаљ