Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Autorska prava

Standardi i srodni dokumenti (tehničke specifikacije, tehnički izveštaji, uputstva i slični dokumenti), kao neslužbeni tekstovi (za razliku od službenih tekstova koji nemaju autorskopravnu zaštitu), jesu originalna i jedinstvena autorska dela koja su zaštićena Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umetničkih dela, kao i zakonima o autorskom pravu u zemljama njihovog nastanka.

Prema članu 16. Zakona o standardizaciji, srpski standardi i srodni dokumenti objavljuju se kao posebna izdanja Instituta u štampanom, odnosno elektronskom obliku.

Autorsko pravo na srpskom standardu i srodnom dokumentu pripada Institutu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorsko i srodna prava.

Umnožavanje, u celini ili delimično, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta.

Institut, kao punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), i kao nacionalna organizacija za standarde Evropskog instituta za standarde u oblasti telekomunikacija (ETSI), ima statutarne, ugovorne i moralne obaveze da učini svaki napor u cilju promovisanja i unapređivanja legalne upotrebe i sprečavanja neovlašćenog korišćenja njihovih publikacija u Republici Srbiji, koje su zaštićene autorskim pravima, kao i njihovih poslovnih naziva (imena) i znakova razlikovanja koji su zaštićeni žigovima (žigovnim pravima).

Institut ima pravo i obavezu da preduzima adekvatne komercijalne i druge mere, a kada je potrebno, i pravne radnje, radi zaštite svoje intelektualne svojine, intelektualne svojine međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju, kao i intelektualne svojine nacionalnih tela za standarde stranih zemalja sa kojima je Institut zaključio odgovarajuće komercijalne ugovore ili sporazume.

Baza patenata