Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Најновији српски стандарди за квалитет ваздуха

Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016) прописују се начин и методологија мерења емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања, поступак вредновања резултата и усклађеност са прописаним нормативима, као и начин мерења емисије загађујућих материја. Ова уредба се позива на низ стандарда којима су дефинисане методе за периодично и континуирано мерење емисија загађујућих материја у ваздух и параметара стања отпадних гасова. Један од ових стандарда управо је ревидиран.

Стандардом SRPS EN 16429 (en), Емисије из стационарних извора – Референтна метода за одређивање концентрације гасовитог хлороводоника (HCl) у отпадним гасовима које индустријске инсталације емитују у атмосферу, специфицира се стандардна референтна метода (SRM) заснована на аутоматској методи одређивања масене концентрације хлороводоника у цевима и димњацима који се емитује у атмосферу. Овај стандард (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:72004) одређује карактеристике које треба утврдити и критеријуме перформансе које морају да испуњавају преносни аутоматизовани мерни системи (P-AMS) применом инфрацрвене методе мерења.

Директива о хемијским агенсима 98/24/EC представља европски документ којим се предвиђа израда индикативних и обавезујућих граничних вредности за професионалну изложеност хемијским агенсима, као и биолошких граничних вредности. Послодавац мора да утврди да ли су опасни хемијски агенси присутни на радном месту, уз процену ризика по безбедност и здравље.

Новом верзијом стандарда SRPS EN 482 (en), Изложеност на радном месту – Процедура за одређивање концентрације хемијских агенса – Општи захтеви за перформансе (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:71708) утврђују се општи захтеви за процедуре одређивања концентрације хемијских агенса у ваздуху на радном месту, као што се захтева Директивом о хемијским агенсима 98/24/EC.

Ове стандарде је донела Комисија за стандарде H146, Квалитет ваздуха (https://iss.rs/sr_Cyrl/committee/show/9106).

Решење о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената за месец јул можете наћи на следећем линку: (https://iss.rs/sr_Cyrl/download/file/page-section/1520).