Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Najnoviji srpski standardi za kvalitet vazduha

Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016) propisuju se način i metodologija merenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja, postupak vrednovanja rezultata i usklađenost sa propisanim normativima, kao i način merenja emisije zagađujućih materija. Ova uredba se poziva na niz standarda kojima su definisane metode za periodično i kontinuirano merenje emisija zagađujućih materija u vazduh i parametara stanja otpadnih gasova. Jedan od ovih standarda upravo je revidiran.

Standardom SRPS EN 16429 (en), Emisije iz stacionarnih izvora – Referentna metoda za određivanje koncentracije gasovitog hlorovodonika (HCl) u otpadnim gasovima koje industrijske instalacije emituju u atmosferu, specificira se standardna referentna metoda (SRM) zasnovana na automatskoj metodi određivanja masene koncentracije hlorovodonika u cevima i dimnjacima koji se emituje u atmosferu. Ovaj standard (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:72004) određuje karakteristike koje treba utvrditi i kriterijume performanse koje moraju da ispunjavaju prenosni automatizovani merni sistemi (P-AMS) primenom infracrvene metode merenja.

Direktiva o hemijskim agensima 98/24/EC predstavlja evropski dokument kojim se predviđa izrada indikativnih i obavezujućih graničnih vrednosti za profesionalnu izloženost hemijskim agensima, kao i bioloških graničnih vrednosti. Poslodavac mora da utvrdi da li su opasni hemijski agensi prisutni na radnom mestu, uz procenu rizika po bezbednost i zdravlje.

Novom verzijom standarda SRPS EN 482 (en), Izloženost na radnom mestu – Procedura za određivanje koncentracije hemijskih agensa – Opšti zahtevi za performanse (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:71708) utvrđuju se opšti zahtevi za procedure određivanja koncentracije hemijskih agensa u vazduhu na radnom mestu, kao što se zahteva Direktivom o hemijskim agensima 98/24/EC.

Ove standarde je donela Komisija za standarde H146, Kvalitet vazduha (https://iss.rs/sr_Cyrl/committee/show/9106).

Rešenje o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata za mesec jul možete naći na sledećem linku: (https://iss.rs/sr_Cyrl/download/file/page-section/1520).