Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

SRPS ISO/IEC 17025:2001

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:1999)
5. 3. 2001.
5. 3. 2001.
95.99 Повучен  

Опште информације

95.99    

ISS

CASCO

Европски стандард

03.120.20     19.020  

српски  

Куповина

Повучен

Језик на коме желите да примите документ.

Апстракт

Ovim standardom se utvrđuju opšti zahtevi za osposobljavanje laboratorija za obavljanje ispitivanja ili etaloniranja, uključujući i uzorkovanje. On obuhvata ispitivanje i etaloniranje korišćenih standardnih metoda, nestandardnih metoda i metoda razvijenih u laboratorijama.

Животни циклус

ТРЕНУТНО

ПОВУЧЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2001
95.99 Повучен

РЕВИДИРАН ОД

ПОВУЧЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Повезани пројекти

Идентичан са EN ISO/IEC 17025:2000

Идентичан са ISO/IEC 17025:1999

Прописи

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
ПРАВИЛНИК о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ЗАКОН о предметима опште употребе

СКУПШТИНА

Правилник о техничким и другим захтевима за црепове од глине за преклопно полагање, бетонски цреп и синтероване керамички кровне плоче

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за фасадне пуне опеке од глине, фасадне шупље опеке и блокове од глине и фасадне кречносиликатне пуне и шупље опеке и блокове

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за хидроизолационе материјале

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за керамичке плочице

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за термоизолационе материјале

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о условима које мора да испуњава овлашћена лабораторија за испитивање квалитета шире, вина и других производа у погледу техничке и професионалне оспособљености, референтних метода за физичко-хемијске и микробиолошке анализе вина, као и сензор

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE

Правилник о начину и периодичности провере техничке исправности инструмената и опреме из државног метеоролошког и хидролошког осматрачког система

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог објављивања и коришћења

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Правилник о испитивању возила

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Закон о заштити ваздуха

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора