Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

SRPS ISO/IEC 17025:2001

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:1999)

Mar 5, 2001
Mar 5, 2001
95.99 Withdrawal of Standard  

General information

95.99    

ISS

CASCO

European Norm

03.120.20     19.020  

Serbian  

Buying

Withdrawn

Language in which you want to receive the document.

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SRPS ISO/IEC 17025:2001
95.99 Withdrawal of Standard

REVISED BY

WITHDRAWN
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17025:2000

Adopted from ISO/IEC 17025:1999

Regulation

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

SKUPŠTINA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za crepove od gline za preklopno polaganje, betonski crep i sinterovane keramički krovne ploče

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za fasadne pune opeke od gline, fasadne šuplje opeke i blokove od gline i fasadne krečnosilikatne pune i šuplje opeke i blokove

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hidroizolacione materijale

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičke pločice

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava ovlašćena laboratorija za ispitivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti, referentnih metoda za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vina, kao i senzor

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE

Pravilnik o načinu i periodičnosti provere tehničke ispravnosti instrumenata i opreme iz državnog meteorološkog i hidrološkog osmatračkog sistema

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Pravilnik o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i održavanja fonda zvaničnih meteoroloških i hidroloških podataka i informacija, kao i metodama kontrole kvaliteta i verifikacije pouzdanosti podataka i načinu njihovog objavljivanja i korišćenja

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Pravilnik o ispitivanju vozila

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Zakon o zaštiti vazduha

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о боверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора