Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

SRPS ISO/IEC 17025:2006

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)
18. 3. 2006.
18. 3. 2006.
95.99 Повучен   25. 12. 2017.

Опште информације

95.99     25. 12. 2017.

ISS

CASCO

Европски стандард

03.120.20  

српски  

Куповина

Повучен

Језик на коме желите да примите документ.

Апстракт

Ovaj međunarodni standard utvrđuje opšte zahteve za obavljanje ispitivanja i/ili etaloniranja, uključujući uzorkovanja. On obuhvata ispitivanje i etaloniranje korišćenjem standardnih metoda, nestandardnih metoda i metoda razvijenih u laboratorijama. Ovaj međunarodni standard primenjiv je na sve organizacije koje obavljaju ispitivanje i/ili etaloniranje. To obuhvata na primer laboratorije prve, druge i treće strane kao i laboratorije u kojima su ispitivanja i/ili etaloniranje deo kontrolisanja i sertifikacije proizvoda.

Повезане директиве

Директиве повезане са овим стандардом

765/2008

Акредитација и надзор над тржиштем

Хармонизован

Животни циклус

ПРЕТХОДНО

ПОВУЧЕН
SRPS ISO/IEC UPUTSTVO 25:1996

ПОВУЧЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2001

ТРЕНУТНО

ПОВУЧЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2006
95.99 Повучен
25. 12. 2017.

РЕВИДИРАН ОД

ОБЈАВЉЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018

ОБЈАВЉЕН
SRPS ISO/IEC 17025:2017

Повезани пројекти

Идентичан са EN ISO/IEC 17025:2005

Идентичан са ISO/IEC 17025:2005

Прописи

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
ПРАВИЛНИК о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

"Сл. гласник РС" бр 48/2019 48/2019
УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2019. годину

ВЛАДА

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ЗАКОН о предметима опште употребе

СКУПШТИНА

Правилник о техничким и другим захтевима за хладнообликоване заварене шупље профиле за челичне конструкције од нелегираних и финозрних челика

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за керамичку санитарну опрему

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива биопорекла

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Правилник о здравственој исправности дијететских производа

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

"Сл. гласник РС" , бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019 Правилник о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава за заштиту биља

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Уредба о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Уредба о утврђивању Програма метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности за период од 2013. до 2017. године

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања

ВЛАДА

Уредба о техничким и другим захтевима за пепео, као грађевински материјал намењен за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању инфраструктурних објеката јавне намене

ВЛАДА

Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водоводима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево

НАРОДНА СКУПШТИНА

Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Правилник о ближим условима, критеријумима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за производе и услуге

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 98/16
Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

test

„Сл. гласник РС“, бр. 100/16
Правилник о захтевима за плоче и иверице

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 48/2017
ПРАВИЛНИК о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
ПРАВИЛНИК о аеросолним распршивачима

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
ПРАВИЛНИК о квалитету сировог млека

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

(Сл. гласник РС, бр. 35/2018).
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину

ВЛАДА

("Сл. гласник РС", бр. 31/2018)
ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора