Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

SRPS ISO/IEC 17025:2006

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)

Mar 18, 2006
Mar 18, 2006
95.99 Withdrawal of Standard   Dec 25, 2017

General information

95.99     Dec 25, 2017

ISS

CASCO

European Norm

03.120.20  

Serbian  

Buying

Withdrawn

Language in which you want to receive the document.

Scope

ISO/IEC 17025:2005 specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling. It covers testing and calibration performed using standard methods, non-standard methods, and laboratory-developed methods.
It is applicable to all organizations performing tests and/or calibrations. These include, for example, first-, second- and third-party laboratories, and laboratories where testing and/or calibration forms part of inspection and product certification.
ISO/IEC 17025:2005 is applicable to all laboratories regardless of the number of personnel or the extent of the scope of testing and/or calibration activities. When a laboratory does not undertake one or more of the activities covered by ISO/IEC 17025:2005, such as sampling and the design/development of new methods, the requirements of those clauses do not apply.
ISO/IEC 17025:2005 is for use by laboratories in developing their management system for quality, administrative and technical operations. Laboratory customers, regulatory authorities and accreditation bodies may also use it in confirming or recognizing the competence of laboratories. ISO/IEC 17025:2005 is not intended to be used as the basis for certification of laboratories.
Compliance with regulatory and safety requirements on the operation of laboratories is not covered by ISO/IEC 17025:2005.

Related directives

Directives related to this standard.

765/2008

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

Harmonized

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SRPS ISO/IEC 17025:2006
95.99 Withdrawal of Standard
Dec 25, 2017

Related project

Adopted from EN ISO/IEC 17025:2005

Adopted from ISO/IEC 17025:2005

Regulation

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр 48/2019 48/2019
UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu

VLADA

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

SKUPŠTINA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

"Сл. гласник РС" , бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o utvrđivanju Programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacioniranih izvora zagađivanja

ВЛАДА

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene

ВЛАДА

Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovodima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

НАРОДНА СКУПШТИНА

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 98/16
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje

test

„Сл. гласник РС“, бр. 100/16
Pravilnik o zahtevima za ploče i iverice

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 48/2017
PRAVILNIK o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
PRAVILNIK o aerosolnim raspršivačima

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
PRAVILNIK o kvalitetu sirovog mleka

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

(Сл. гласник РС, бр. 35/2018).
Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu

ВЛАДА

("Сл. гласник РС", бр. 31/2018)
PRAVILNIK o tehničkom pregledu vozila

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о боверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора