Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO/IEC 17025:2006

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)
18. 3. 2006.
18. 3. 2006.
95.99 Povučen   25. 12. 2017.

Опште информације

95.99     25. 12. 2017.

ISS

CASCO

Evropski standard

03.120.20  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard utvrđuje opšte zahteve za obavljanje ispitivanja i/ili etaloniranja, uključujući uzorkovanja. On obuhvata ispitivanje i etaloniranje korišćenjem standardnih metoda, nestandardnih metoda i metoda razvijenih u laboratorijama. Ovaj međunarodni standard primenjiv je na sve organizacije koje obavljaju ispitivanje i/ili etaloniranje. To obuhvata na primer laboratorije prve, druge i treće strane kao i laboratorije u kojima su ispitivanja i/ili etaloniranje deo kontrolisanja i sertifikacije proizvoda.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

765/2008

Akreditacija i nadzor nad tržištem

Harmonizovan

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO/IEC 17025:2006
95.99 Povučen
25. 12. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO/IEC 17025:2005

Identičan sa ISO/IEC 17025:2005

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр 48/2019 48/2019
UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2019. godinu

VLADA

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

SKUPŠTINA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za keramičku sanitarnu opremu

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva bioporekla

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

"Сл. гласник РС" , бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o sadržini i načinu postupanja sa dokumentacijom za procenu sredstava za zaštitu bilja i metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o utvrđivanju Programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacioniranih izvora zagađivanja

ВЛАДА

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene

ВЛАДА

Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovodima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo

НАРОДНА СКУПШТИНА

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 98/16
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje

test

„Сл. гласник РС“, бр. 100/16
Pravilnik o zahtevima za ploče i iverice

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

„Сл. гласник РС“, бр. 48/2017
PRAVILNIK o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
PRAVILNIK o aerosolnim raspršivačima

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Сл. гласник РС, бр. 106/2017
PRAVILNIK o kvalitetu sirovog mleka

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

(Сл. гласник РС, бр. 35/2018).
Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu

ВЛАДА

("Сл. гласник РС", бр. 31/2018)
PRAVILNIK o tehničkom pregledu vozila

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni delovi respiratora