Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50272-2:2009   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 62485-3:2015   SRPS EN 60079-10-1:2017   SRPS EN 12101-2:2017  

Сазнајте више  

Списак српских стандарда из области електричне опреме намењене за употребу у оквиру одређених граница напона

Сазнајте више  

Уредба о покретној опреми под притиском

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 15301-1:2011   SRPS EN 60079-10-1:2017  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 20/21

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60065:2009   SRPS EN 13899:2008   SRPS EN 14059:2009   SRPS EN ISO 9994:2010   SRPS EN 1273:2009   SRPS EN 13209-1:2009   SRPS EN 14344:2009   SRPS EN 1129-1:2009   SRPS EN 1129-2:2009   SRPS EN 1130-1:2009   SRPS EN 1130-2:2009   SRPS EN 581-1:2009   SRPS EN 913:2009   SRPS EN 914:2009   SRPS EN 915:2009   SRPS EN 916:2009   SRPS EN 12196:2009   SRPS EN 12197:2009   SRPS EN 12346:2009   SRPS EN 12432:2009   SRPS EN 13219:2009   SRPS EN 957-2:2009   SRPS EN 957-5:2009   SRPS EN 957-7:2009   SRPS EN 957-8:2009   SRPS EN 957-9:2009   SRPS EN 957-10:2009   SRPS EN 12655:2009   SRPS EN 60950-1:2010   SRPS EN 12491:2010   SRPS EN 1651:2010   dnaSRPS EN 13319:2010   SRPS EN 15649-5:2011   SRPS EN 15649-7:2011   SRPS EN 14872:2010   SRPS EN 60065:2009/A12:2011   SRPS EN 60950-1:2010/A12:2011   SRPS EN 15649-3:2012   SRPS EN 15649-4:2012   SRPS EN 1930:2012   SRPS EN 16433:2014   SRPS EN 16434:2014   SRPS EN 15649-2:2014   SRPS EN ISO 20957-1:2014   SRPS EN 957-6:2015   SRPS EN 15649-1:2014   SRPS EN 15649-6:2014   SRPS EN 12221-1:2014   SRPS EN 12221-2:2014   SRPS EN 16281:2014   SRPS EN 957-4:2014   SRPS EN 13120:2014   SRPS EN 1466:2015   SRPS EN 14682:2016   SRPS EN ISO 4210-1:2017   SRPS EN ISO 4210-2:2016   SRPS EN ISO 4210-3:2016   SRPS EN ISO 4210-4:2016   SRPS EN ISO 4210-5:2016   SRPS EN ISO 4210-6:2016   SRPS EN ISO 4210-8:2016   SRPS EN ISO 4210-9:2016   SRPS EN ISO 8098:2016   SRPS EN 13209-2:2017   SRPS EN 13869:2017   SRPS EN ISO 4210-1:2017   SRPS EN ISO 4210-7:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 12. 7. 2021.

ПРАВИЛНИК о спречавању загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1305:2011   SRPS EN 1306:2011  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о квалитету сировог млека

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о аеросолним распршивачима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.C4.012:1981   SRPS U.E1.010:1981   SRPS B.Z1.065:1991   SRPS IEC 1024-1:1996   SRPS U.J5.600:1998   SRPS EN 15259:2010   SRPS ISO 1996-1:2010   SRPS ISO 1996-2:2010   SRPS CEN/TR 15983:2011   SRPS EN 14227-4:2014   SRPS EN 14181:2015  

Сазнајте више  

УРЕДБА о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 1996-1:2010   SRPS ISO 1996-2:2010  

Сазнајте више  

УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1793-3:2008   SRPS EN 1794-1:2012   SRPS EN 1794-2:2012   SRPS EN 1793-2:2013   SRPS EN 1793-6:2013   SRPS EN 1793-4:2016   SRPS EN 14388:2016   SRPS EN 1793-5:2016   SRPS EN 1794-3:2016   SRPS EN 1793-1:2017  

Сазнајте више  

СПИСАК српских стандарда из области електромагнетске компатибилности

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60669-2-1:2009   SRPS EN 61000-6-1:2008   SRPS EN 61000-6-2:2008   SRPS EN 61000-6-3:2008   SRPS EN 61000-6-4:2008   SRPS EN 60947-1:2010   SRPS EN 55014-2:2009   SRPS EN 55014-1:2010   SRPS EN 55015:2009   SRPS EN 61000-3-11:2008   SRPS EN 61543:2008   SRPS EN 50270:2009   SRPS EN 50065-2-1:2008   SRPS EN 50065-2-2:2008   SRPS EN 50065-2-3:2008   SRPS EN 55103-2:2010   SRPS EN 50428:2008   SRPS EN 62054-11:2008   SRPS EN 62054-21:2008   SRPS EN 62053-11:2008   SRPS EN 62053-21:2008   SRPS EN 62053-22:2008   SRPS EN 62053-23:2008   SRPS EN 62052-21:2008   SRPS EN 50370-1:2008   SRPS EN 50370-2:2008   SRPS EN 60947-5-3:2008   SRPS EN 60947-5-3:2008/A1:2008   SRPS EN 60947-5-6:2008   SRPS EN 13241-1:2011   SRPS EN 50470-1:2009   SRPS EN 60870-2-1:2009   SRPS EN 62052-11:2009   SRPS EN 50148:2009   SRPS EN 61800-3:2009   SRPS EN 62310-2:2009   SRPS EN 61204-3:2010   SRPS EN 50412-2-1:2009   SRPS EN 14010:2009   SRPS EN 1155:2009   SRPS EN 60730-2-14:2009   SRPS EN 60730-2-15:2010   SRPS EN 60730-2-5:2009/A11:2009   SRPS EN 60730-2-5:2009   SRPS EN 60730-2-6:2009   SRPS EN 60730-2-8:2009   SRPS EN 60947-8:2009   SRPS EN 60947-6-1:2009   SRPS EN 60947-5-7:2009   SRPS EN ISO 14982:2011   SRPS EN 60945:2009   SRPS EN 50428:2008/A1:2009   SRPS EN 50428:2008/A2:2009   SRPS EN 60947-5-9:2009   SRPS EN 61131-2:2010   SRPS EN 50121-1:2009   SRPS EN 50121-2:2009   SRPS EN 50121-3-1:2009   SRPS EN 50121-3-2:2009   SRPS EN 50121-4:2009   SRPS EN 50121-5:2009   SRPS EN 62026-1:2009   SRPS EN 62135-2:2009   SRPS EN 61557-12:2010   SRPS EN 62020:2010   SRPS EN 62040-2:2010   SRPS EN 60669-2-1:2009/A1:2010   SRPS EN 60947-2:2010   SRPS EN 60947-2:2010/A1:2010   SRPS EN 60947-5-1:2010   SRPS EN 60947-5-1:2010/A1:2010   SRPS EN 60947-6-2:2010   SRPS EN 60947-6-2:2010/A1:2010   SRPS EN 62026-3:2010   SRPS EN 60947-3:2010   SRPS EN 60947-5-2:2010   SRPS EN 55014-1:2010/A1:2010   SRPS EN 50490:2010   SRPS EN 50512:2010   SRPS EN 60947-4-1:2010   SRPS EN 60669-2-1:2009/A12:2010   SRPS EN 61547:2012   SRPS EN 13309:2011   SRPS EN 50491-5-1:2011   SRPS EN 50491-5-2:2011   SRPS EN 50491-5-3:2011   SRPS EN 55012:2010   SRPS EN 55012:2010/A1:2010   SRPS EN 60730-2-7:2011   SRPS EN 60730-2-5:2009/A2:2011   SRPS EN 60947-1:2010/A1:2011   SRPS EN 60730-2-9:2011   SRPS EN 61439-5:2011   SRPS EN 50498:2011   SRPS EN 50529-1:2011   SRPS EN 50529-2:2011   SRPS EN 50130-4:2012   SRPS EN 50550:2011   SRPS EN 618:2011   SRPS EN 619:2011   SRPS EN 620:2011   SRPS EN 55011:2011   SRPS EN 55011:2011/A1:2011   SRPS EN 55024:2011   SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011   SRPS EN 61000-6-4:2008/A1:2011   SRPS EN 50065-1:2012   SRPS EN 61439-1:2011   SRPS EN 61439-2:2011   SRPS EN 50557:2012   SRPS EN 60034-1:2013   SRPS EN 61812-1:2012   SRPS EN 60730-2-7:2011/AC:2012   SRPS EN 50550:2011/AC:2012   SRPS EN 60947-3:2010/A1:2012   SRPS EN 61439-3:2012   SRPS EN 55014-1:2010/A2:2012   SRPS EN 301 489-1 V1.9.2:2012   SRPS EN 617:2013   SRPS EN 50083-2:2014   SRPS EN 55032:2013   SRPS EN 61000-3-12:2013   SRPS EN 60204-31:2015   SRPS EN 50293:2013   SRPS EN 62586-1:2014   SRPS EN 62586-2:2014   SRPS EN 60255-26:2015   SRPS EN 60730-1:2013   SRPS EN 61800-3:2009/A1:2013   SRPS EN 61008-1:2014   SRPS EN 61009-1:2014   SRPS EN 62423:2013   SRPS EN 62606:2014   SRPS EN 60947-4-2:2012   SRPS EN 60947-8:2009/A2:2012   SRPS EN 61439-6:2012   SRPS EN 60947-4-1:2010/A1:2012   SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011/AC:2012   SRPS EN 60947-5-2:2010/A1:2013   SRPS EN 61326-1:2013   SRPS EN 61326-2-1:2013   SRPS EN 61326-2-2:2013   SRPS EN 61326-2-3:2013   SRPS EN 61326-2-4:2013   SRPS EN 61326-2-5:2013   SRPS EN 61439-4:2013   SRPS EN 62026-7:2013   SRPS EN 62026-2:2013   SRPS EN 16361:2014   SRPS EN 61000-3-2:2014   SRPS EN 61000-3-3:2014   SRPS EN 50561-1:2014   SRPS EN 55015:2014   SRPS EN 60974-10:2015   SRPS EN 300 386 V1.6.1:2015   SRPS EN 301 489-34 V1.4.1:2014   SRPS EN 60947-6-1:2009/A1:2015   SRPS EN 60947-4-3:2015   SRPS EN 60947-2:2010/A2:2014   SRPS EN 12016:2014   SRPS EN 55032:2013/AC:2014   SRPS EN 60947-1:2010/A2:2015   SRPS EN 50550:2011/A1:2015   SRPS EN 61008-1:2014/A1:2015   SRPS EN 60255-26:2015/AC:2015   SRPS EN 12015:2016  

Сазнајте више  

Правилник о начину и поступку спровођења дефинисаних техничких услова произвођача жичаре и мерама којима се гарантује безбедност лица и имовине за време док постројење жичаре не ради

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1709:2011  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о квалитету шећера намењеног за људску употребу

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS E.L8.020:1993   SRPS EN ISO 5809:2008   SRPS E.L8.014:1992   SRPS E.L8.015:1992   SRPS E.L8.016:1992   SRPS E.L8.017:1992   SRPS E.L8.018:1992   SRPS E.L8.019:1992  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 12946:2009   SRPS EN 12947:2009   SRPS EN 13366:2009   SRPS EN 15478:2009   SRPS EN 15479:2009   SRPS EN 15558:2009   SRPS EN 15559:2009   SRPS EN 15560:2009   SRPS EN 15561:2009   SRPS EN 15562:2009   SRPS EN 15604:2009   SRPS EN 13466-1:2010   SRPS EN 13466-2:2010   SRPS EN 13475:2010   SRPS EN 14397-2:2010   SRPS EN 1482-2:2010   SRPS EN 14888:2010   SRPS EN 15360:2010   SRPS EN 15451:2010   SRPS EN 15452:2010   SRPS EN 15688:2010   SRPS EN 12049:2011   SRPS EN 1235:2011   SRPS EN 15704:2011   SRPS EN 15705:2011   SRPS EN 12048:2011   SRPS EN 15909:2011   SRPS EN 15919:2011   SRPS EN 15920:2011   SRPS EN 15921:2011   SRPS EN 15922:2011   SRPS EN 15923:2011   SRPS EN 15924:2011   SRPS EN 15925:2011   SRPS EN 15926:2011   SRPS EN 15956:2011   SRPS EN 15957:2011   SRPS EN 14397-1:2011   SRPS EN 15749:2011   SRPS EN 15750:2011   SRPS EN 15905:2011   SRPS EN 12948:2011   SRPS EN 15928:2011   SRPS EN 15950:2011   SRPS EN 15962:2011   SRPS EN 16024:2012   SRPS EN 16075:2012   SRPS EN 16109:2012   SRPS EN 15958:2012   SRPS EN 15959:2012   SRPS EN 15960:2012   SRPS EN 16032:2012   SRPS EN 13368-2:2013   SRPS EN 13971:2013   SRPS EN 16195:2013   SRPS EN 16196:2013   SRPS EN 16197:2013   SRPS EN 16198:2013   SRPS EN 16199:2013   SRPS EN 16328:2013   SRPS EN 16357:2014   SRPS EN 13368-1:2014   SRPS EN 15475:2016   SRPS EN 15476:2016   SRPS EN 16651:2016   SRPS EN 12945:2017   delSRPS EN 15477:2017   SRPS EN 16847:2016   SRPS EN 14984:2016   SRPS EN 15961:2017  

Сазнајте више  

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2017. годину.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 16649-1:2008   SRPS ISO 16649-2:2008   SRPS EN ISO 6888-1:2009   SRPS EN ISO 6888-2:2009   SRPS EN ISO 6579:2008   SRPS EN ISO 7218:2008   SRPS ISO 21528-2:2009   SRPS EN ISO 11290-1:2010   SRPS EN ISO 10272-1:2010   SRPS CEN ISO/TS 13136:2014   SRPS EN ISO 4833-1:2014   SRPS EN ISO 7218:2008/A1:2014   SRPS CEN ISO/TR 6579-3:2014  

Сазнајте више  

СПИСАК СРПСКИХ СТАНДАРДА из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1834-2:2009   SRPS EN 14591-1:2008   SRPS EN 14591-1:2008/AC:2008   SRPS EN 14677:2009   SRPS EN 13160-1:2009   SRPS EN 13760:2009   SRPS EN 15268:2009   SRPS EN 50381:2010   SRPS EN 60079-29-1:2010   SRPS EN 60079-30-1:2010   SRPS EN 14492-1:2010   SRPS EN 14492-2:2010   SRPS EN 14756:2011   SRPS EN 14797:2011   SRPS EN 14983:2011   SRPS EN 14986:2011   SRPS EN 14994:2011   SRPS EN 15089:2011   SRPS EN 15188:2011   SRPS EN 15233:2011   SRPS EN 14591-4:2011   SRPS EN 15198:2011   SRPS EN 13463-3:2011   SRPS EN 13463-2:2011   SRPS EN 14591-2:2011   SRPS EN 14373:2011   SRPS EN 14460:2011   SRPS EN 14522:2011   SRPS EN 50281-2-1:2010   SRPS EN 50303:2010   SRPS EN ISO 16852:2011   SRPS EN 60079-20-1:2011   SRPS EN 50495:2011   SRPS EN 60079-29-4:2011   SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011   SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011   SRPS EN 1010-2:2011   SRPS EN 50104:2011   SRPS EN 1010-1:2011   SRPS EN 60079-15:2012   SRPS EN 60079-25:2012   SRPS EN 14681:2011   SRPS EN ISO/IEC 80079-34:2012   SRPS EN 12581:2011   SRPS EN 12621:2011   SRPS EN 12757-1:2011   SRPS EN 13821:2012   SRPS EN 14034-1:2012   SRPS EN 14034-2:2012   SRPS EN 14034-3:2012   SRPS EN 14034-4:2012   SRPS EN 15794:2012   SRPS EN 1834-1:2012   SRPS EN 1834-3:2012   SRPS EN 1710:2008   SRPS EN 1710:2008/AC:2011   SRPS EN 50271:2012   SRPS EN 50176:2012   SRPS EN 50177:2012   SRPS EN 15967:2012   SRPS EN 1127-1:2012   SRPS EN 16009:2012   SRPS EN 16020:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012/AC:2012   SRPS EN 1839:2013   SRPS EN 13012:2013   SRPS EN 13617-1:2013   SRPS EN 13617-2:2013   SRPS EN 13617-3:2013   SRPS EN 13617-4:2014   SRPS EN 1953:2014   SRPS EN 13237:2013   SRPS EN 14491:2013   SRPS EN 60079-31:2015   SRPS EN 60079-11:2012   SRPS EN 50177:2012/A1:2012   SRPS EN 60079-0:2012   SRPS EN 13852-1:2014   SRPS EN 14678-1:2013   SRPS EN 60079-0:2012/A11:2015   SRPS EN 60079-5:2017   SRPS EN 60079-18:2017   SRPS EN 60079-26:2017   SRPS EN 60079-1:2017   SRPS EN 50050-1:2014   SRPS EN 50050-2:2014   SRPS EN 50050-3:2014   SRPS EN 60079-25:2012/AC:2015   SRPS EN 60079-2:2017   SRPS EN 60079-28:2017   SRPS EN 60079-6:2017   SRPS EN 60079-7:2017   SRPS EN 16447:2017   SRPS EN 1127-2:2017   SRPS EN 1755:2016   SRPS EN 50223:2017   SRPS EN 14973:2016   SRPS EN 13616-1:2017   SRPS EN ISO 80079-37:2017   SRPS EN ISO 80079-36:2017  

Сазнајте више  

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења технички средстава

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50131-1:2010   SRPS EN 50131-1:2010/A1:2010   SRPS EN 50131-2-2:2010   SRPS EN 50131-2-3:2010   SRPS EN 50131-2-4:2010   SRPS EN 50131-2-5:2010   SRPS EN 50131-2-6:2010   SRPS EN 50131-3:2010   SRPS EN 50131-4:2010   SRPS EN 50131-6:2010   SRPS EN 50133-1:2010   SRPS EN 50133-1:2010/A1:2010   SRPS A.L2.003:2010   SRPS EN 50518-1:2013   SRPS EN 50133-2-1:2013   SRPS EN 50132-5:2014   SRPS EN 50133-7:2013   SRPS EN 50136-2-1:2013   SRPS EN 50136-2-3:2013   SRPS EN 50136-2-2:2013   SRPS EN 50136-2-4:2013   SRPS EN 50131-5-3:2013   SRPS EN 50136-2-1:2013/A1:2013   SRPS EN 50131-5-3:2013/A1:2013   SRPS EN 50518-2:2013   SRPS EN 50518-2:2013/AC:2013   SRPS EN 50518-3:2013   SRPS EN 50130-4:2012   SRPS EN 50130-5:2013   SRPS EN 50131-2-7-1:2014   SRPS EN 50131-2-7-2:2014   SRPS EN 50131-2-7-3:2014   SRPS EN 50132-7:2014   SRPS EN 50132-5-3:2014   SRPS EN 50136-1:2014   SRPS EN 50131-2-7-1:2014/A1:2015   SRPS EN 50131-2-7-2:2014/A1:2015   SRPS EN 50131-2-7-3/A1:2015   SRPS EN 50131-6:2010/A1:2015   SRPS EN 50131-10:2015   SRPS EN 50136-2:2015   SRPS EN 50136-3:2015   SRPS EN 50518-2:2015   SRPS EN 50518-3:2015   SRPS EN 50136-2-1:2013/corrigendum:2015  

Сазнајте више