Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2017. годину.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 16649-1:2008   SRPS ISO 16649-2:2008   SRPS EN ISO 6888-1:2009   SRPS EN ISO 6888-2:2009   SRPS EN ISO 6579:2008   SRPS EN ISO 7218:2008   SRPS ISO 21528-2:2009   SRPS EN ISO 11290-1:2010   SRPS EN ISO 10272-1:2010   SRPS CEN ISO/TS 13136:2014   SRPS EN ISO 4833-1:2014   SRPS EN ISO 7218:2008/A1:2014   SRPS CEN ISO/TR 6579-3:2014  

Сазнајте више  

СПИСАК СРПСКИХ СТАНДАРДА из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1834-2:2009   SRPS EN 14591-1:2008   SRPS EN 14591-1:2008/AC:2008   SRPS EN 14677:2009   SRPS EN 13160-1:2009   SRPS EN 13760:2009   SRPS EN 15268:2009   SRPS EN 50381:2010   SRPS EN 60079-29-1:2010   SRPS EN 60079-30-1:2010   SRPS EN 14492-1:2010   SRPS EN 14492-2:2010   SRPS EN 14756:2011   SRPS EN 14797:2011   SRPS EN 14983:2011   SRPS EN 14986:2011   SRPS EN 14994:2011   SRPS EN 15089:2011   SRPS EN 15188:2011   SRPS EN 15233:2011   SRPS EN 14591-4:2011   SRPS EN 15198:2011   SRPS EN 13463-3:2011   SRPS EN 13463-2:2011   SRPS EN 14591-2:2011   SRPS EN 14373:2011   SRPS EN 14460:2011   SRPS EN 14522:2011   SRPS EN 50281-2-1:2010   SRPS EN 50303:2010   SRPS EN ISO 16852:2011   SRPS EN 60079-20-1:2011   SRPS EN 50495:2011   SRPS EN 60079-29-4:2011   SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011   SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011   SRPS EN 1010-2:2011   SRPS EN 50104:2011   SRPS EN 1010-1:2011   SRPS EN 60079-15:2012   SRPS EN 60079-25:2012   SRPS EN 14681:2011   SRPS EN ISO/IEC 80079-34:2012   SRPS EN 12581:2011   SRPS EN 12621:2011   SRPS EN 12757-1:2011   SRPS EN 13821:2012   SRPS EN 14034-1:2012   SRPS EN 14034-2:2012   SRPS EN 14034-3:2012   SRPS EN 14034-4:2012   SRPS EN 15794:2012   SRPS EN 1834-1:2012   SRPS EN 1834-3:2012   SRPS EN 1710:2008   SRPS EN 1710:2008/AC:2011   SRPS EN 50271:2012   SRPS EN 50176:2012   SRPS EN 50177:2012   SRPS EN 15967:2012   SRPS EN 1127-1:2012   SRPS EN 16009:2012   SRPS EN 16020:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012/AC:2012   SRPS EN 1839:2013   SRPS EN 13012:2013   SRPS EN 13617-1:2013   SRPS EN 13617-2:2013   SRPS EN 13617-3:2013   SRPS EN 13617-4:2014   SRPS EN 1953:2014   SRPS EN 13237:2013   SRPS EN 14491:2013   SRPS EN 60079-31:2015   SRPS EN 60079-11:2012   SRPS EN 50177:2012/A1:2012   SRPS EN 60079-0:2012   SRPS EN 13852-1:2014   SRPS EN 14678-1:2013   SRPS EN 60079-0:2012/A11:2015   SRPS EN 60079-5:2017   SRPS EN 60079-18:2017   SRPS EN 60079-26:2017   SRPS EN 60079-1:2017   SRPS EN 50050-1:2014   SRPS EN 50050-2:2014   SRPS EN 50050-3:2014   SRPS EN 60079-25:2012/AC:2015   SRPS EN 60079-2:2017   SRPS EN 60079-28:2017   SRPS EN 60079-6:2017   SRPS EN 60079-7:2017   SRPS EN 16447:2017   SRPS EN 1127-2:2017   SRPS EN 1755:2016   SRPS EN 50223:2017   SRPS EN 14973:2016   SRPS EN 13616-1:2017   SRPS EN ISO 80079-37:2017   SRPS EN ISO 80079-36:2017  

Сазнајте више  

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења технички средстава

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50131-1:2010   SRPS EN 50131-1:2010/A1:2010   SRPS EN 50131-2-2:2010   SRPS EN 50131-2-3:2010   SRPS EN 50131-2-4:2010   SRPS EN 50131-2-5:2010   SRPS EN 50131-2-6:2010   SRPS EN 50131-3:2010   SRPS EN 50131-4:2010   SRPS EN 50131-6:2010   SRPS EN 50133-1:2010   SRPS EN 50133-1:2010/A1:2010   SRPS A.L2.003:2010   SRPS EN 50518-1:2013   SRPS EN 50133-2-1:2013   SRPS EN 50132-5:2014   SRPS EN 50133-7:2013   SRPS EN 50136-2-1:2013   SRPS EN 50136-2-3:2013   SRPS EN 50136-2-2:2013   SRPS EN 50136-2-4:2013   SRPS EN 50131-5-3:2013   SRPS EN 50136-2-1:2013/A1:2013   SRPS EN 50131-5-3:2013/A1:2013   SRPS EN 50518-2:2013   SRPS EN 50518-2:2013/AC:2013   SRPS EN 50518-3:2013   SRPS EN 50130-4:2012   SRPS EN 50130-5:2013   SRPS EN 50131-2-7-1:2014   SRPS EN 50131-2-7-2:2014   SRPS EN 50131-2-7-3:2014   SRPS EN 50132-7:2014   SRPS EN 50132-5-3:2014   SRPS EN 50136-1:2014   SRPS EN 50131-2-7-1:2014/A1:2015   SRPS EN 50131-2-7-2:2014/A1:2015   SRPS EN 50131-2-7-3/A1:2015   SRPS EN 50131-6:2010/A1:2015   SRPS EN 50131-10:2015   SRPS EN 50136-2:2015   SRPS EN 50136-3:2015   SRPS EN 50518-2:2015   SRPS EN 50518-3:2015   SRPS EN 50136-2-1:2013/corrigendum:2015  

Сазнајте више  

Упутство за маркирање деривата нафте у Републици Србији

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 4257:2011   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13501-1:2010   SRPS EN 13501-5:2017  

Сазнајте више  

Уредба о адресном регистру

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.L3.001:2016  

Сазнајте више  

Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60079-10-1:2017  

Сазнајте више  

Национални програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50126-1:2010  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о условима за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

Правилник о Списку класификованих супстанци

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1811:2016  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 22/17

СПИСАК СРПСКИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ МАШИНА

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 21461:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања средстава за исхрану биља

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 15704:2011  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о здравственој исправности базенских вода

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 5667-1:2008   SRPS ISO 5667-5:2008   SRPS EN ISO 11731-2:2009   SRPS EN ISO 15061:2009   SRPS EN ISO 19458:2009   SRPS EN ISO 16266:2010   SRPS EN ISO 6222:2010   SRPS EN ISO 5667-3:2017   SRPS EN ISO 9308-2:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 12766-1:2011   SRPS EN 12766-2:2011  

Сазнајте више  

Правилник о прегледима лифтова у употреби

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Сазнајте више  

Правилник о безбедности лифтова.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више