Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara

Related standards

SRPS EN 50272-2:2009   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 62485-3:2015   SRPS EN 60079-10-1:2017   SRPS EN 12101-2:2017  

view more ...  

Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona

view more ...  

Uredba o pokretnoj opremi pod pritiskom

Related standards

SRPS A.A0.001:1984  

view more ...  

Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti

Related standards

SRPS EN 15301-1:2011   SRPS EN 60079-10-1:2017  

view more ...  

"Сл. гласник РС" бр. 20/21

Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Related standards

SRPS EN 60065:2009   SRPS EN 13899:2008   SRPS EN 14059:2009   SRPS EN ISO 9994:2010   SRPS EN 1273:2009   SRPS EN 13209-1:2009   SRPS EN 14344:2009   SRPS EN 1129-1:2009   SRPS EN 1129-2:2009   SRPS EN 1130-1:2009   SRPS EN 1130-2:2009   SRPS EN 581-1:2009   SRPS EN 913:2009   SRPS EN 914:2009   SRPS EN 915:2009   SRPS EN 916:2009   SRPS EN 12196:2009   SRPS EN 12197:2009   SRPS EN 12346:2009   SRPS EN 12432:2009   SRPS EN 13219:2009   SRPS EN 957-2:2009   SRPS EN 957-5:2009   SRPS EN 957-7:2009   SRPS EN 957-8:2009   SRPS EN 957-9:2009   SRPS EN 957-10:2009   SRPS EN 12655:2009   SRPS EN 60950-1:2010   SRPS EN 12491:2010   SRPS EN 1651:2010   dnaSRPS EN 13319:2010   SRPS EN 15649-5:2011   SRPS EN 15649-7:2011   SRPS EN 14872:2010   SRPS EN 60065:2009/A12:2011   SRPS EN 60950-1:2010/A12:2011   SRPS EN 15649-3:2012   SRPS EN 15649-4:2012   SRPS EN 1930:2012   SRPS EN 16433:2014   SRPS EN 16434:2014   SRPS EN 15649-2:2014   SRPS EN ISO 20957-1:2014   SRPS EN 957-6:2015   SRPS EN 15649-1:2014   SRPS EN 15649-6:2014   SRPS EN 12221-1:2014   SRPS EN 12221-2:2014   SRPS EN 16281:2014   SRPS EN 957-4:2014   SRPS EN 13120:2014   SRPS EN 1466:2015   SRPS EN 14682:2016   SRPS EN ISO 4210-1:2017   SRPS EN ISO 4210-2:2016   SRPS EN ISO 4210-3:2016   SRPS EN ISO 4210-4:2016   SRPS EN ISO 4210-5:2016   SRPS EN ISO 4210-6:2016   SRPS EN ISO 4210-8:2016   SRPS EN ISO 4210-9:2016   SRPS EN ISO 8098:2016   SRPS EN 13209-2:2017   SRPS EN 13869:2017   SRPS EN ISO 4210-1:2017   SRPS EN ISO 4210-7:2017  

view more ...   Publication date: Jul 12, 2021

PRAVILNIK o sprečavanju zagađenja unutrašnjih voda prouzrokovanog plovidbom

Related standards

SRPS EN 1305:2011   SRPS EN 1306:2011  

view more ...  

PRAVILNIK o kvalitetu sirovog mleka

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

view more ...  

PRAVILNIK o aerosolnim raspršivačima

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

view more ...  

UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena

Related standards

SRPS U.C4.012:1981   SRPS U.E1.010:1981   SRPS B.Z1.065:1991   SRPS IEC 1024-1:1996   SRPS U.J5.600:1998   SRPS EN 15259:2010   SRPS ISO 1996-1:2010   SRPS ISO 1996-2:2010   SRPS CEN/TR 15983:2011   SRPS EN 14227-4:2014   SRPS EN 14181:2015  

view more ...  

UREDBA o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine.

Related standards

SRPS ISO 1996-1:2010   SRPS ISO 1996-2:2010  

view more ...  

УРЕДБА о утврђиваnju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš–Merdare

Related standards

SRPS EN 1793-3:2008   SRPS EN 1794-1:2012   SRPS EN 1794-2:2012   SRPS EN 1793-2:2013   SRPS EN 1793-6:2013   SRPS EN 1793-4:2016   SRPS EN 14388:2016   SRPS EN 1793-5:2016   SRPS EN 1794-3:2016   SRPS EN 1793-1:2017  

view more ...  

SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

Related standards

SRPS EN 60669-2-1:2009   SRPS EN 61000-6-1:2008   SRPS EN 61000-6-2:2008   SRPS EN 61000-6-3:2008   SRPS EN 61000-6-4:2008   SRPS EN 60947-1:2010   SRPS EN 55014-2:2009   SRPS EN 55014-1:2010   SRPS EN 55015:2009   SRPS EN 61000-3-11:2008   SRPS EN 61543:2008   SRPS EN 50270:2009   SRPS EN 50065-2-1:2008   SRPS EN 50065-2-2:2008   SRPS EN 50065-2-3:2008   SRPS EN 55103-2:2010   SRPS EN 50428:2008   SRPS EN 62054-11:2008   SRPS EN 62054-21:2008   SRPS EN 62053-11:2008   SRPS EN 62053-21:2008   SRPS EN 62053-22:2008   SRPS EN 62053-23:2008   SRPS EN 62052-21:2008   SRPS EN 50370-1:2008   SRPS EN 50370-2:2008   SRPS EN 60947-5-3:2008   SRPS EN 60947-5-3:2008/A1:2008   SRPS EN 60947-5-6:2008   SRPS EN 13241-1:2011   SRPS EN 50470-1:2009   SRPS EN 60870-2-1:2009   SRPS EN 62052-11:2009   SRPS EN 50148:2009   SRPS EN 61800-3:2009   SRPS EN 62310-2:2009   SRPS EN 61204-3:2010   SRPS EN 50412-2-1:2009   SRPS EN 14010:2009   SRPS EN 1155:2009   SRPS EN 60730-2-14:2009   SRPS EN 60730-2-15:2010   SRPS EN 60730-2-5:2009/A11:2009   SRPS EN 60730-2-5:2009   SRPS EN 60730-2-6:2009   SRPS EN 60730-2-8:2009   SRPS EN 60947-8:2009   SRPS EN 60947-6-1:2009   SRPS EN 60947-5-7:2009   SRPS EN ISO 14982:2011   SRPS EN 60945:2009   SRPS EN 50428:2008/A1:2009   SRPS EN 50428:2008/A2:2009   SRPS EN 60947-5-9:2009   SRPS EN 61131-2:2010   SRPS EN 50121-1:2009   SRPS EN 50121-2:2009   SRPS EN 50121-3-1:2009   SRPS EN 50121-3-2:2009   SRPS EN 50121-4:2009   SRPS EN 50121-5:2009   SRPS EN 62026-1:2009   SRPS EN 62135-2:2009   SRPS EN 61557-12:2010   SRPS EN 62020:2010   SRPS EN 62040-2:2010   SRPS EN 60669-2-1:2009/A1:2010   SRPS EN 60947-2:2010   SRPS EN 60947-2:2010/A1:2010   SRPS EN 60947-5-1:2010   SRPS EN 60947-5-1:2010/A1:2010   SRPS EN 60947-6-2:2010   SRPS EN 60947-6-2:2010/A1:2010   SRPS EN 62026-3:2010   SRPS EN 60947-3:2010   SRPS EN 60947-5-2:2010   SRPS EN 55014-1:2010/A1:2010   SRPS EN 50490:2010   SRPS EN 50512:2010   SRPS EN 60947-4-1:2010   SRPS EN 60669-2-1:2009/A12:2010   SRPS EN 61547:2012   SRPS EN 13309:2011   SRPS EN 50491-5-1:2011   SRPS EN 50491-5-2:2011   SRPS EN 50491-5-3:2011   SRPS EN 55012:2010   SRPS EN 55012:2010/A1:2010   SRPS EN 60730-2-7:2011   SRPS EN 60730-2-5:2009/A2:2011   SRPS EN 60947-1:2010/A1:2011   SRPS EN 60730-2-9:2011   SRPS EN 61439-5:2011   SRPS EN 50498:2011   SRPS EN 50529-1:2011   SRPS EN 50529-2:2011   SRPS EN 50130-4:2012   SRPS EN 50550:2011   SRPS EN 618:2011   SRPS EN 619:2011   SRPS EN 620:2011   SRPS EN 55011:2011   SRPS EN 55011:2011/A1:2011   SRPS EN 55024:2011   SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011   SRPS EN 61000-6-4:2008/A1:2011   SRPS EN 50065-1:2012   SRPS EN 61439-1:2011   SRPS EN 61439-2:2011   SRPS EN 50557:2012   SRPS EN 60034-1:2013   SRPS EN 61812-1:2012   SRPS EN 60730-2-7:2011/AC:2012   SRPS EN 50550:2011/AC:2012   SRPS EN 60947-3:2010/A1:2012   SRPS EN 61439-3:2012   SRPS EN 55014-1:2010/A2:2012   SRPS EN 301 489-1 V1.9.2:2012   SRPS EN 617:2013   SRPS EN 50083-2:2014   SRPS EN 55032:2013   SRPS EN 61000-3-12:2013   SRPS EN 60204-31:2015   SRPS EN 50293:2013   SRPS EN 62586-1:2014   SRPS EN 62586-2:2014   SRPS EN 60255-26:2015   SRPS EN 60730-1:2013   SRPS EN 61800-3:2009/A1:2013   SRPS EN 61008-1:2014   SRPS EN 61009-1:2014   SRPS EN 62423:2013   SRPS EN 62606:2014   SRPS EN 60947-4-2:2012   SRPS EN 60947-8:2009/A2:2012   SRPS EN 61439-6:2012   SRPS EN 60947-4-1:2010/A1:2012   SRPS EN 61000-6-3:2008/A1:2011/AC:2012   SRPS EN 60947-5-2:2010/A1:2013   SRPS EN 61326-1:2013   SRPS EN 61326-2-1:2013   SRPS EN 61326-2-2:2013   SRPS EN 61326-2-3:2013   SRPS EN 61326-2-4:2013   SRPS EN 61326-2-5:2013   SRPS EN 61439-4:2013   SRPS EN 62026-7:2013   SRPS EN 62026-2:2013   SRPS EN 16361:2014   SRPS EN 61000-3-2:2014   SRPS EN 61000-3-3:2014   SRPS EN 50561-1:2014   SRPS EN 55015:2014   SRPS EN 60974-10:2015   SRPS EN 300 386 V1.6.1:2015   SRPS EN 301 489-34 V1.4.1:2014   SRPS EN 60947-6-1:2009/A1:2015   SRPS EN 60947-4-3:2015   SRPS EN 60947-2:2010/A2:2014   SRPS EN 12016:2014   SRPS EN 55032:2013/AC:2014   SRPS EN 60947-1:2010/A2:2015   SRPS EN 50550:2011/A1:2015   SRPS EN 61008-1:2014/A1:2015   SRPS EN 60255-26:2015/AC:2015   SRPS EN 12015:2016  

view more ...  

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja definisanih tehničkih uslova proizvođača žičare i merama kojima se garantuje bezbednost lica i imovine za vreme dok postrojenje žičare ne radi

Related standards

SRPS EN 1709:2011  

view more ...  

PRAVILNIK o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu

Related standards

SRPS E.L8.020:1993   SRPS EN ISO 5809:2008   SRPS E.L8.014:1992   SRPS E.L8.015:1992   SRPS E.L8.016:1992   SRPS E.L8.017:1992   SRPS E.L8.018:1992   SRPS E.L8.019:1992  

view more ...  

PRAVILNIK o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta

Related standards

SRPS EN 12946:2009   SRPS EN 12947:2009   SRPS EN 13366:2009   SRPS EN 15478:2009   SRPS EN 15479:2009   SRPS EN 15558:2009   SRPS EN 15559:2009   SRPS EN 15560:2009   SRPS EN 15561:2009   SRPS EN 15562:2009   SRPS EN 15604:2009   SRPS EN 13466-1:2010   SRPS EN 13466-2:2010   SRPS EN 13475:2010   SRPS EN 14397-2:2010   SRPS EN 1482-2:2010   SRPS EN 14888:2010   SRPS EN 15360:2010   SRPS EN 15451:2010   SRPS EN 15452:2010   SRPS EN 15688:2010   SRPS EN 12049:2011   SRPS EN 1235:2011   SRPS EN 15704:2011   SRPS EN 15705:2011   SRPS EN 12048:2011   SRPS EN 15909:2011   SRPS EN 15919:2011   SRPS EN 15920:2011   SRPS EN 15921:2011   SRPS EN 15922:2011   SRPS EN 15923:2011   SRPS EN 15924:2011   SRPS EN 15925:2011   SRPS EN 15926:2011   SRPS EN 15956:2011   SRPS EN 15957:2011   SRPS EN 14397-1:2011   SRPS EN 15749:2011   SRPS EN 15750:2011   SRPS EN 15905:2011   SRPS EN 12948:2011   SRPS EN 15928:2011   SRPS EN 15950:2011   SRPS EN 15962:2011   SRPS EN 16024:2012   SRPS EN 16075:2012   SRPS EN 16109:2012   SRPS EN 15958:2012   SRPS EN 15959:2012   SRPS EN 15960:2012   SRPS EN 16032:2012   SRPS EN 13368-2:2013   SRPS EN 13971:2013   SRPS EN 16195:2013   SRPS EN 16196:2013   SRPS EN 16197:2013   SRPS EN 16198:2013   SRPS EN 16199:2013   SRPS EN 16328:2013   SRPS EN 16357:2014   SRPS EN 13368-1:2014   SRPS EN 15475:2016   SRPS EN 15476:2016   SRPS EN 16651:2016   SRPS EN 12945:2017   delSRPS EN 15477:2017   SRPS EN 16847:2016   SRPS EN 14984:2016   SRPS EN 15961:2017  

view more ...  

SPISAK SRPSKIH STANDARDA iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Related standards

SRPS EN 1834-2:2009   SRPS EN 14591-1:2008   SRPS EN 14591-1:2008/AC:2008   SRPS EN 14677:2009   SRPS EN 13160-1:2009   SRPS EN 13760:2009   SRPS EN 15268:2009   SRPS EN 50381:2010   SRPS EN 60079-29-1:2010   SRPS EN 60079-30-1:2010   SRPS EN 14492-1:2010   SRPS EN 14492-2:2010   SRPS EN 14756:2011   SRPS EN 14797:2011   SRPS EN 14983:2011   SRPS EN 14986:2011   SRPS EN 14994:2011   SRPS EN 15089:2011   SRPS EN 15188:2011   SRPS EN 15233:2011   SRPS EN 14591-4:2011   SRPS EN 15198:2011   SRPS EN 13463-3:2011   SRPS EN 13463-2:2011   SRPS EN 14591-2:2011   SRPS EN 14373:2011   SRPS EN 14460:2011   SRPS EN 14522:2011   SRPS EN 50281-2-1:2010   SRPS EN 50303:2010   SRPS EN ISO 16852:2011   SRPS EN 60079-20-1:2011   SRPS EN 50495:2011   SRPS EN 60079-29-4:2011   SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011   SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011   SRPS EN 1010-2:2011   SRPS EN 50104:2011   SRPS EN 1010-1:2011   SRPS EN 60079-15:2012   SRPS EN 60079-25:2012   SRPS EN 14681:2011   SRPS EN ISO/IEC 80079-34:2012   SRPS EN 12581:2011   SRPS EN 12621:2011   SRPS EN 12757-1:2011   SRPS EN 13821:2012   SRPS EN 14034-1:2012   SRPS EN 14034-2:2012   SRPS EN 14034-3:2012   SRPS EN 14034-4:2012   SRPS EN 15794:2012   SRPS EN 1834-1:2012   SRPS EN 1834-3:2012   SRPS EN 1710:2008   SRPS EN 1710:2008/AC:2011   SRPS EN 50271:2012   SRPS EN 50176:2012   SRPS EN 50177:2012   SRPS EN 15967:2012   SRPS EN 1127-1:2012   SRPS EN 16009:2012   SRPS EN 16020:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012   SRPS EN 60079-35-1:2012/AC:2012   SRPS EN 1839:2013   SRPS EN 13012:2013   SRPS EN 13617-1:2013   SRPS EN 13617-2:2013   SRPS EN 13617-3:2013   SRPS EN 13617-4:2014   SRPS EN 1953:2014   SRPS EN 13237:2013   SRPS EN 14491:2013   SRPS EN 60079-31:2015   SRPS EN 60079-11:2012   SRPS EN 50177:2012/A1:2012   SRPS EN 60079-0:2012   SRPS EN 13852-1:2014   SRPS EN 14678-1:2013   SRPS EN 60079-0:2012/A11:2015   SRPS EN 60079-5:2017   SRPS EN 60079-18:2017   SRPS EN 60079-26:2017   SRPS EN 60079-1:2017   SRPS EN 50050-1:2014   SRPS EN 50050-2:2014   SRPS EN 50050-3:2014   SRPS EN 60079-25:2012/AC:2015   SRPS EN 60079-2:2017   SRPS EN 60079-28:2017   SRPS EN 60079-6:2017   SRPS EN 60079-7:2017   SRPS EN 16447:2017   SRPS EN 1127-2:2017   SRPS EN 1755:2016   SRPS EN 50223:2017   SRPS EN 14973:2016   SRPS EN 13616-1:2017   SRPS EN ISO 80079-37:2017   SRPS EN ISO 80079-36:2017  

view more ...