Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

"Сл. гласник РС" бр. 63/2018

Правилник о безбедности дечијих игралишта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 1176-5:2013   SRPS EN 1176-7:2013   SRPS ISO 9001:2015   SRPS EN 1176-11:2017   SRPS EN 17065:2018   SRPS EN 1177:2018   SRPS EN 1176-1:2017   SRPS EN 1176-2:2017   SRPS EN 1176-3:2017   SRPS EN 1176-4:2017   SRPS EN 1176-6:2017  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 39/2018

ПРАВИЛНИК о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених АДР сертификата о одобрењу за возило

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Сазнајте више  

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 9001:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.S4.234:2005   SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

Правилник о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије-

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS N.H1.005:1991   SRPS N.H1.018:1987   SRPS IEC 60502:1998   SRPS EN 60076-11:2008   SRPS EN 50464-1:2009   SRPS N.C0.501:1982   SRPS N.C5.020:1991   SRPS N.C5.025:1991   SRPS N.C5.220:1983   SRPS N.C5.225:1983   SRPS N.C5.230:1988   SRPS N.C5.235:1988  

Сазнајте више  

Правилник о претходно упакованим производима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3310-1:2018  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о здравственој исправности базенских вода

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 5667-1:2008   SRPS ISO 5667-5:2008   SRPS EN ISO 11731-2:2009   SRPS EN ISO 15061:2009   SRPS EN ISO 19458:2009   SRPS EN ISO 16266:2010   SRPS EN ISO 6222:2010   SRPS EN ISO 5667-3:2017   SRPS EN ISO 9308-2:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 419211-3:2014   SRPS ISO/IEC 15408-1:2014   SRPS ISO/IEC 15408-2:2014   SRPS ISO/IEC 15408-3:2014   SRPS EN 419211-2:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016  

Сазнајте више  

Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

ЛИСТЕ о изменама и допунама Листи активних супстанци у биоцидном производу

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2018. годину

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о неаутоматским вагама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 45501:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 9001:2015   SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 16649-1:2008   SRPS ISO 16649-2:2008   SRPS EN ISO 6888-1:2009   SRPS EN ISO 6888-2:2009   SRPS CEN ISO/TS 13136:2014   SRPS EN ISO 4833-1:2014   SRPS CEN ISO/TR 6579-3:2014   SRPS EN ISO 6579-1:2017   SRPS EN ISO 10272-1:2017   SRPS EN ISO 11290-1:2017   SRPS EN ISO 21528-2:2017  

Сазнајте више  

Правилник о националним еталонима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Сазнајте више  

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.J1.240:1995   SRPS EN 14339:2009   SRPS EN 14384:2009   SRPS EN 671-3:2011   SRPS EN 671-1:2015   SRPS EN 671-2:2015  

Сазнајте више