Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

Сл. гласник РС, бр. 103/2018

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 12101-6:2008   SRPS EN 1991-1-2:2012   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 81-72:2017   SRPS EN 13501-1:2019  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 96/2018

ПРАВИЛНИК о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 5725-1:2007   SRPS ISO 5725-2:2007   SRPS EN 61000-6-1:2008   SRPS EN 61000-6-2:2008   SRPS EN 61000-4-1:2008   SRPS EN 61000-4-3:2008   SRPS EN ISO 665:2008   SRPS EN 61000-2-2:2008   SRPS EN 61000-4-2:2009   SRPS EN ISO 712:2012   SRPS EN ISO 6540:2012   SRPS ISO 24557:2013   SRPS EN 61000-4-4:2013   SRPS EN 61000-4-6:2014  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 102/2018

ПРАВИЛНИК о производњи медицинских средстава

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 13485:2017  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 84/2018

ПРАВИЛНИК о регистрацији медицинског средства

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 13485:2017  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 85/2018

УРЕДБA о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.J6.201:1990   SRPS TP 21:2003   SRPS EN 1998-5:2012  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1305:2011   SRPS EN 60079-19:2012   SRPS EN 60079-14:2015   SRPS EN 60079-17:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о врстама, начину означавања и ближим техничким условима које морају да испуне товарне јединице, железничка возна средства и железничка инфраструктура у обављању комбинованог транспорта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS Z.M2.310:1990   SRPS Z.M8.008:1990   SRPS ISO 1496-4:1997   SRPS ISO 1496-5:1997   SRPS ISO 6346:1997   SRPS ISO 1496-3:2002   SRPS ISO/TR 15070:2003   SRPS ISO 10374:2003   SRPS CEN/TS 13853:2009   SRPS CEN/TS 14993:2009   SRPS EN 1432:2009   SRPS EN 452:2009   SRPS EN 284:2015   SRPS EN 283:2015   SRPS EN 13044-1:2012   SRPS EN 13044-2:2012   SRPS EN 13044-3:2012   SRPS EN 15877-1:2013   SRPS ISO 1496-2:2013   SRPS ISO 2308:2013   SRPS ISO 1496-4:1997/Cor1:2014   SRPS ISO 1496-3:2002/Amd 1:2014   SRPS ISO 668:2014   SRPS ISO 1496-1:2014   SRPS EN 12642:2017   SRPS ISO 1161:2017   SRPS ISO 830:2018  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 63/2018

Правилник о безбедности дечијих игралишта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 1176-5:2013   SRPS EN 1176-7:2013   SRPS ISO 9001:2015   SRPS EN 1176-11:2017   SRPS EN 17065:2018   SRPS EN 1177:2018   SRPS EN 1176-1:2017   SRPS EN 1176-2:2017   SRPS EN 1176-3:2017   SRPS EN 1176-4:2017   SRPS EN 1176-6:2017  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о подсистемима жичаре и безбедносним компонентама за транспорт лица

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" бр. 39/2018

ПРАВИЛНИК о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених АДР сертификата о одобрењу за возило

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Сазнајте више  

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 9001:2015  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.S4.234:2005   SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Сазнајте више  

Правилник о садржини елабората о енергетској ефикасности постројења за производњу електричне енергије, постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, система за пренос и дистрибуцију електричне енергије, постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије-

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS N.H1.005:1991   SRPS N.H1.018:1987   SRPS IEC 60502:1998   SRPS EN 60076-11:2008   SRPS EN 50464-1:2009   SRPS N.C0.501:1982   SRPS N.C5.020:1991   SRPS N.C5.025:1991   SRPS N.C5.220:1983   SRPS N.C5.225:1983   SRPS N.C5.230:1988   SRPS N.C5.235:1988  

Сазнајте више  

Правилник о претходно упакованим производима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3310-1:2018  

Сазнајте више  

ПРАВИЛНИК о здравственој исправности базенских вода

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 5667-1:2008   SRPS ISO 5667-5:2008   SRPS EN ISO 11731-2:2009   SRPS EN ISO 15061:2009   SRPS EN ISO 19458:2009   SRPS EN ISO 16266:2010   SRPS EN ISO 6222:2010   SRPS EN ISO 5667-3:2017   SRPS EN ISO 9308-2:2015  

Сазнајте више