Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким условима које мора испуњавати подстистем енергија

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 50122-1:2011   SRPS EN 50119:2011   SRPS EN 50329:2011   SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50388:2012   SRPS EN 50388:2012/AC:2013   SRPS EN 50119:2011/A1:2014   SRPS EN 50149:2014   SRPS EN 50367:2014/A1:2017   SRPS EN 50367:2014/Ispr.1:2016   SRPS EN 50318:2019   SRPS EN 50119:2020   SRPS EN 50163:2011/A2:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 11. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS U.C4.012:1981   SRPS EN 1555-2:2008   SRPS EN 1555-3:2008   SRPS EN 1555-4:2008   SRPS EN 12007-1:2013   SRPS EN 12007-2:2013  

Сазнајте више   Датум објављивања: 16. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута ИБ реда број 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е - 763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 14388:2016   SRPS EN 1793-2:2018   SRPS EN 1794-2:2020   SRPS N.C0.105:1987  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 20/21

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Датум објављивања: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродниих производа

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6668:2012   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 14461-1:2014   SRPS ISO 14461-2:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 11294:2019   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020   SRPS ISO 11817:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 36/2021

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину.

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS EN 14274:2011   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

Сазнајте више   Датум објављивања: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" , бр. 73/2010 , 20/2019 , 43/2019 и 128/2020

Правилник о возачким дозволама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 7810:1997   SRPS ISO/IEC 7810:2010   SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" , бр 9/2019

Уредба о утврђивањупросторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Јерма

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС ", бр. 41/2001 и 17/2019

Закон о здрављу биља

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС", бр.41/2009 и 17/2019

Закон о средствима за заштиту биља

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Сазнајте више  

"сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 17/2019

Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Сазнајте више  

"Сл. гласник РС" , бр. 41/2009 и 17/2019

Закон о безбедности хране

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 7. 2021.

ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1523:2008   SRPS EN ISO 10156-2:2009   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS B.H8.047:2012   SRPS EN 1516:2011   SRPS EN 417:2012   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS ISO 3574:2014   SRPS B.H8.153:2016   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN ISO 10156:2018   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 2719:2017   SRPS EN ISO 3679:2017   SRPS EN ISO 13943:2018   SRPS CEN/TR 17225:2018  

ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS CR 1831:2011   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 13501-1:2019  

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 7810:2010