Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

"Сл. гласник РС" бр. 63/2018

PRAVILNIK o podsistemima žičare i bezbednosnim komponentama za transport lica

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS A.A0.001:1984  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 39/2018

PRAVILNIK o bližim uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila, kao i uslovi, postupak i način vođenja registra izdatih, oduzetih, odnosno vraćenih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Saznajte više  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 9001:2015  

Saznajte više  

PRAVILNIK o tehničkom pregledu vozila

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.S4.234:2005   SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Saznajte više  

Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS N.H1.005:1991   SRPS N.H1.018:1987   SRPS IEC 60502:1998   SRPS EN 60076-11:2008   SRPS EN 50464-1:2009   SRPS N.C0.501:1982   SRPS N.C5.020:1991   SRPS N.C5.025:1991   SRPS N.C5.220:1983   SRPS N.C5.225:1983   SRPS N.C5.230:1988   SRPS N.C5.235:1988  

Saznajte više  

Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 3310-1:2018  

Saznajte više  

PRAVILNIK o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 419211-3:2014   SRPS ISO/IEC 15408-1:2014   SRPS ISO/IEC 15408-2:2014   SRPS ISO/IEC 15408-3:2014   SRPS EN 419211-2:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016  

Saznajte više  

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

Saznajte više  

LISTE o izmenama i dopunama Listi aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

Saznajte više  

PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2018. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

Saznajte više  

PRAVILNIK o neautomatskim vagama

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 45501:2015  

Saznajte više  

PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za rad domaćih proizvođača opreme brodova unutrašnje plovidbe, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, odnosno sadržinu i obrazac odobrenja za rad proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 9001:2015   SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Saznajte više  

PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2018. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 16649-1:2008   SRPS ISO 16649-2:2008   SRPS EN ISO 6888-1:2009   SRPS EN ISO 6888-2:2009   SRPS CEN ISO/TS 13136:2014   SRPS EN ISO 4833-1:2014   SRPS CEN ISO/TR 6579-3:2014   SRPS EN ISO 6579-1:2017   SRPS EN ISO 10272-1:2017   SRPS EN ISO 11290-1:2017   SRPS EN ISO 21528-2:2017  

Saznajte više  

Pravilnik o nacionalnim etalonima

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Saznajte više  

Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.J1.240:1995   SRPS EN 14339:2009   SRPS EN 14384:2009   SRPS EN 671-3:2011   SRPS EN 671-1:2015   SRPS EN 671-2:2015  

Saznajte više