Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

Vesti i događaji

Danas je Svetski dan hrane

Kako standardi mogu da doprinesu smanjenju gladi i poboljšanju distribucije hrane širom sveta

October 16, 2020 15:16 Saznaj više

Održana međunarodna video-konferencija „Bezbednosne krize u 21. veku i kako njima upravljati“

October 14, 2020 15:15 Saznaj više

14. OKTOBAR – SVETSKI DAN STANDARDA

STANDARDIMA ZAŠTITIMO PLANETU

October 14, 2020 08:12 Saznaj više

17-18. novembar 2020. godine – vebinar: Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 i preporuke za njegovu primenu

October 12, 2020 12:57 Saznaj više

5 - 6. novembar 2020. godine - vebinar: Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom i primena inženjeringa upotrebljivosti

October 12, 2020 12:51 Saznaj više

Međunarodna video-konferencija

Bezbednosne krize u 21. veku i kako njima upravljati?

October 9, 2020 10:26 Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašem preduzeću?

Ako ste mali proizvođač, već znate da je dokazivanje na tržištu, protiv velikih kompanija, teško. Tu u pomoć pristupaju standardi.

Saznajte više


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Rasprostranjeni materijali za konstrukcije platformi na vodi - Potpore za cevi

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

PKS B067 Saznaj više

Gasovi staklene bašte – Deo 1: Specifikacija za kvantitativno iskazivanje i izveštavanje o emisijama i uklanjanju gasova staklene bašte, sa uputstvom za primenu na nivou organizacije

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Određivanje sadržaja vitamina A, E i D - Metoda sa prečišćavanjem ekstrakcijom na čvrstoj fazi (SPE) i tečnom hromatografijom visoke performanse (HPLC).

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

E034-4/PKS E034-10 Saznaj više

Brodovi za unutrašnju plovidbu - Sigurnosna rotacija i sigurnosni planovi za putnička plovila

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 21: Posebni zahtevi - Sistemi krutih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevi za vođenje kablova — Deo 23: Posebni zahtevi za sisteme fleksibilnih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Evrokod — Osnove projektovanja konstrukcija — Nacionalni prilog — Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Parapetni razvodi — Deo 22: Posebni zahtevi za parapetne razvode predviđene za instalisanje na pod i ispod poda – Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Parapetni razvodi — Deo 21: Posebni zahtevi za sisteme parapetnih razvoda namenjenih za montažu na zid i plafon – Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Smernice za utvrđivanje troškova i koristi u vesa životnom sredinom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana