Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Vesti i događaji

Standardi na Svetskom ekonomskom forumu

Alat za suočavanje sa trenutnim izazovima

January 25, 2021 09:16 Saznaj više

Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

January 15, 2021 10:47 Saznaj više

Vebinar o bezbednosti informacija

„Od Zakona o informacionoj bezbednosti do standarda“

January 13, 2021 10:56 Saznaj više

Novo međunarodno uputstvo za upotrebu znakova bezbednosti ISO/TS 20559

January 8, 2021 13:37 Saznaj više

Nova godina za nova znanja

U 2021. godini nastavljamo sa onlajn edukacijama

January 5, 2021 09:01 Saznaj više

Pomoć ISS-a za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji

December 31, 2020 13:00 Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašem preduzeću?

Ako ste mali proizvođač, već znate da je dokazivanje na tržištu, protiv velikih kompanija, teško. Tu u pomoć pristupaju standardi.

Saznajte više


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Rasprostranjeni materijali za konstrukcije platformi na vodi - Potpore za cevi

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

PKS B067 Saznaj više

Primene na železnici – Sistemi za oduzimanje struje – Validacija simulacije dinamičkog uzajamnog dejstva pantografa i nadzemnog kontaktnog voda - Izmena

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i identifikacija - Identifikacija priključaka opreme, završetaka i provodnika

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 21: Posebni zahtevi - Sistemi krutih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevi za vođenje kablova — Deo 23: Posebni zahtevi za sisteme fleksibilnih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mešavine — Deo 4: Metode ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode — Vibro-čekić

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mešavine – Deo 47: Metode ispitivanja za određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mešavine —Deo 1: Metode ispitivanja za laboratorijsku referentnu zapreminsku masu i sadržaj vode —Uvod, opšti zahtevi i uzorkovanje

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-61: Posebni zahtevi za termoakumulacione peći - Izmena A12

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Krila vrata - Visina, širina, debljina i pravouglost - Klase dopuštenih odstupanja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana