Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

U Beogradu održano godišnje zasedanje evropskih organizacija za standardizaciju

Saznajte više

Vesti i događaji

Najnoviji standard iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama

SRPS ISO 22328-1 za sisteme ranog upozoravanja na katastrofe

21. septembar 2023. Saznaj više

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja stupio na snagu

Institut donosi veliki broj standarda koji regulišu oblast saobraćaja

19. septembar 2023. Saznaj više

Sektor kritične infrastrukture

Dva stručna skupa u oktobru - menadžment emergentnim rizicima i bezbednost infrastrukturnih sistema

15. septembar 2023. Saznaj više

ISO/IEC 3532-1 donosi veći potencijal u 3D medicinskom štampanju

3D rekonstrukcija, vizuelizacija, kalibracija i validacija zastupljeni u novom međunarodnom standardu

14. septembar 2023. Saznaj više

Novi članovi komisija za standarde

U 2023. godini još skoro 60 domaćih stručnjaka uključeno u aktivnosti na donošenju SRPS standarda

7. septembar 2023. Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti

Dve nove tehničke specifikacije za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta

29. avgust 2023. Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašoj kompaniji?

Bilo da želite da pratite i unapređujete kvalitet proizvoda, IT sistem bezbednosti, da implementirate sistem za reklamacije ili da korisnicima pružite dodatnu sigurnost, to možete učiniti koristeći standarde.


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Mašine alatke — Bezbednost – Strugovi - Deo1: xxx

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-68: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse radioterapeutske opreme upravljane na osnovu rendgenske slike za korišćenje sa elektronskim akceleratorima, uređajima za terapiju jonskim svetlosnim snopom i uređajima za terapiju snopom radionuklida – Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Deo 20-1: Rukovanje, pakovanje, obeležavanje i isporuka komponanata za površinsku ugradnju osetljivih na kombinovani uticaj vlažnosti i toplote lemljenja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Gumena i plastična creva i creva sa priključcima - Određivanje propustljivosti gasa

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina – Deo 6: Osnovne karakteristike – Vrednosti izolacije od vazdušnog zvuka u uslovima direktnog zvučnog polja na licu mesta

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima — Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina — Deo 1: Osnovne karakteristike apsorpcije zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više

Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Metode ispitivanja za određivanje akustičke performanse - Deo 3: Normalizovani spektar saobraćajne buke

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina – Deo 4: Osnovne karakteristike – Vrednost difrakcije zvuka na licu mesta

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina – Deo 5: Osnovne karakteristike – Vrednosti refleksije zvuka u uslovima direktnog zvučnog polja na licu mesta

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Metode ispitivanja za određivanje akustičkih osobina – Deo 2: Osnovne karakteristike izolacije od vazdušnog zvuka u uslovima difuznog zvučnog polja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Z226/PKS 1 Saznaj više