Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Posetite nas na 45. Međunarodnom sajmu turizma od 22. do 25. februara

Saznajte više

Vesti i događaji

Novi seminar – Primena analize rizika kod medicinskih sredstava

Saradnja PKS i ISS

13. februar 2024. Saznaj više

Susret sa autorkom nagrađene inovacije

Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci ISS ugostio domaću naučnicu

13. februar 2024. Saznaj više

Poziv za stručnjake iz oblasti rudarstva

Nastavljamo sa revizijom SRPS standarda za rudarske oznake i simbole

13. februar 2024. Saznaj više

Poziv za stručnjake iz oblasti elektrotehnike

Uključite se u javnu raspravu na dva teksta nacrta standarda na srpskom jeziku koji se odnose na električne instalacije niskog napona.

12. februar 2024. Saznaj više

ISS na Sajmu tekstila

Poslovna sajamska manifestacija „Balkan Textile“ od 8. do 10. februara na Beogradskom sajmu

7. februar 2024. Saznaj više

28. januar – Međunarodni dan zaštite podataka

Najavljujemo seminar o zaštiti podataka o ličnosti

26. januar 2024. Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardima: SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom; SRPS ISO 14001, Sistem menadžmenta životnom sredinom; SRPS ISO 45001, Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Kako standardi mogu pomoći Vašoj kompaniji?

Bilo da želite da pratite i unapređujete kvalitet proizvoda, IT sistem bezbednosti, da implementirate sistem za reklamacije ili da korisnicima pružite dodatnu sigurnost, to možete učiniti koristeći standarde.


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Zaštitna odeća za vatrogasce – Zahtevi i metode ispitivanja za potkape za vatrogasce

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje zračenih smetnji

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geometrijska specifikacija proizvoda - Oprema za merenje dimenzija: unutrašnji mikrometar - Deo 1: Unutrašnji mikrometar na dve tačke - Projektovanje i metrološke karakteristike

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Ispitne procedure za određivanje fizičkih svojstava materijala za četkice električnih mašina

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi za filtraciju vazduha na ulazu za rotacione mašine — Metode ispitivanja — Deo 4: Metode ispitivanja za statičke sisteme filtera u obalskim i neobalskim životnim sredinama

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Poliolefinske cevi i fitinzi – Određivanje sadržaja čađi žarenjem i pirolizom - Metoda ispitivanja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Kozmetika -Metode ispitivanja zaštite od sunca- Merenje efikasnosti kreme za sunčanje spektroskopijom difuzne refleksije

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geosintetika — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 7: Merenje deformacija: uređaji za merenje deformacija

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Mehanička svojstva keramičkih kompozita na visokoj temperaturi – Određivanje kompresionih svojstava

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Tehnologije gorivnih ćelija – Deo 3-202: Stabilni energetski sistemi gorivnih ćelija – Metode ispitivanja performansi malih energetskih sistema gorivnih ćelija koji mogu biti sa generatorom topllote za više jedinica koje rade pomoću sistema menadžmenta energijom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana