Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

Vesti i događaji

12. avgust 2020. godine – vebinar: Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta – Novi pravni okvir u Republici Srbiji

July 31, 2020 10:58 Saznaj više

Medicinska sredstva – sigurnim koracima do bezbednog proizvoda

Novi vebinar ISS-a - 14. avgusta 2020.

July 24, 2020 11:29 Saznaj više

Obaveštenje za korisnike veb-sajta Instituta

July 21, 2020 07:09 Saznaj više

Nova izdanja evrokodova na srpskom jeziku

July 16, 2020 13:23 Saznaj više

31. juli 2020. godine – vebinar: Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

July 16, 2020 13:20 Saznaj više

30. juli 2020. godine – vebinar: Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

July 16, 2020 13:07 Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašem preduzeću?

Ako ste mali proizvođač, već znate da je dokazivanje na tržištu, protiv velikih kompanija, teško. Tu u pomoć pristupaju standardi.

Saznajte više


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Rasprostranjeni materijali za konstrukcije platformi na vodi - Potpore za cevi

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

PKS B067 Saznaj više

Naftni proizvodi – Sadržaj smole u gorivima – Metoda uparavanja uz pomoć mlaza – Izmena 1: Zahtev za čistoću n-heptana

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

B028-2 Saznaj više

Papir i karton - Određivanje sastava papira i kartona za reciklažu gravimetrijskom analizom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zgrade i inženjersko-građevinski objekti — Modularna koordinacija — Modul

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate — Standard za performanse — Deo 111-8: Zaptivene spojnice za kategoriju G — Na zemlji

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Zaštita podataka i integrisana i podrazumevana privatnost

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-10: Ispitivanja — Otpornost na lomljenje i opterećenje

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Betonski mostovi — Pravila projektovanja i konstruisanja — Nacionalni prilog

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

U250-2 Saznaj više

Sistemi cevi za vođenje kablova - Deo 21: Posebni zahtevi - Sistemi krutih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevi za vođenje kablova — Deo 22: Posebni zahtevi za sisteme savitljivih cevi – Izmena AA

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana