Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni
Novi broj ISS biltena

Bilten „Standardizacija” 3/2022

Saznajte više

Vesti i događaji

Postanite deo našeg tima

September 29, 2022 10:49 Saznaj više

Međunarodna konferencija „Kako se suočiti sa neizvesnostima u sve složenijem okruženju: nova kartografija rizika i kriza“

September 28, 2022 15:52 Saznaj više

27. septembar - Svetski dan turizma

„Razmišljajmo ponovo o turizmu“

September 26, 2022 17:41 Saznaj više

Održan Godišnji sastanak ISO-a sa rekordnih 5000 učesnika

September 23, 2022 14:36 Saznaj više

Standardi i inovacije

Standards + Innovation Awards 2022

September 23, 2022 11:55 Saznaj više

QMS u medicinskim laboratorijama

SRPS EN ISO 15189

September 20, 2022 10:55 Saznaj više

Standardi

Šta su standardi, kako nastaju, ko ih donosi i kako nabaviti standard?

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašoj kompaniji?

Bilo da želite da pratite i unapređujete kvalitet proizvoda, IT sistem bezbednosti, da implementirate sistem za reklamacije ili da korisnicima pružite dodatnu sigurnost, to možete učiniti koristeći standarde.


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte standarda. rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta standarda možete pročitati na našem sajtu u vreme trajanja javne rasprave, a svoje primedbe možete dostaviti sekretaru nadležne komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Održivost objekata – Kvalitet podataka o proizvodu i objektu za ocenjivanje zaštite životne sredine – Izbor i korišćenje podataka

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Ambalaža za terminalno sterilizovana medicinska sredstva - Deo 2: Validacija zahteva za procese oblikovanja, zatvaranja i sklapanja-Izmena1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 1: Zahtevi za materijale, sterilne pregradne sisteme i ambalažne sisteme-Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Bakar i legure bakra - Šipke za opštu namenu

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Standardna metoda ispitivanja sumpora pri analizi uzoraka uglja i koksa korišćenjem visoko - temperaturne cevne peći za sagorevanje

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Elementi i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosti (VSS)-Deo 5-1:Metode ispitivanja okoline zbog kvaliteta performansi slike

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici - Zahtevi za obrtna postolja i trčeći sklop

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Mikrobiologija lanca hrane – Tehnički zahtevi i uputstvo za uspostavljanje ili reviziju standardizovane referentne metode

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

E034-9 Saznaj više

Bezbednost sistema za industrijsku automatizaciju i upravljanje – Deo 2-4: Zahtevi programa bezbednosti za provajdere IACS usluga

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana