Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

Vesti i događaji

Medicinska sredstva i pandemija COVID-19

Uredba EU o medicinskim sredstvima

May 22, 2020 15:16 Više

Promocija novog standarda za zaštitu podataka o ličnosti

SRPS ISO/IEC 27701:2020

May 22, 2020 15:12 Više

Tri nova standarda za vanredne situacije

Korisnicima na raspolaganju i nacrt standarda SRPS EN ISO 22301 na srpskom jeziku, koji je na javnoj raspravi i čije se objavljivanje uskoro očekuje

May 22, 2020 13:42 Više

20. maj - Svetski dan metrologije

Prava mera za globalnu trgovinu

May 20, 2020 14:09 Više

Završen ciklus promotivnih vebinara

Iskustvo u novom načinu edukacije

May 18, 2020 10:40 Više

Novi vebinar: Komuniciranje u kriznim situacijama - Pandemija COVID-19

16. maj 2020. u 10:00 časova

May 14, 2020 10:10 Više

Sertifikacija

Institut obavlja sertifikaciju pojedinačnih sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

Kako standardi mogu pomoći Vašem preduzeću?

Ako ste mali proizvođač, već znate da je dokazivanje na tržištu, protiv velikih kompanija, teško. Tu u pomoć pristupaju standardi.

Saznajte više


Nacrti srpskih standarda na javnoj raspravi

Cilj javne rasprave je da se svim zainteresovanim stranama omogući da dostave primedbe i predloge na nacrte. Rok predviđen za javnu raspravu je 60 dana od dana pokretanja javne rasprave ili, kada to nalažu razlozi bezbednosti, zaštite zdravlja i životne sredine, može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana. Kompletne tekstove nacrta možete pročitati na našem sajtu u vreme dok traje javna rasprava i svoje primedbe dostaviti sekretaru komisije za standarde. Da biste to uradili, neophodno je da se prvo registrujete.

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Rasprostranjeni materijali za konstrukcije platformi na vodi - Potpore za cevi

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

PKS B067 Više

Lepljive trake pod pritiskom za električne svrhe -- Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale -- List 10: Zahtevi za trake od celulozno-acetatno-butiratne folije sa termootpornom lepljivom gumom

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

N015 Više

Necelulozni papir za elektrotehničke svrhe — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — List 3: Papiri bez aramida kao punioca (aromatični poliamid)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

N015 Više

Kompaktne fluorescentne sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za performanse

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

N034 Više

Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse - Izmena A

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

N034 Više

Ispitivanje bezdimnog lovačkog baruta - Određivanje stabilnosti, sadržaja azot-monoksida i sadržaja azota

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

B321 Više

Saobraćajni znakovi na putevima — Tehnički uslovi

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Z226 Više

Saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi opasnosti — Grafičko predstavljanje

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Z226 Više

Saobraćajni znakovi na putevima — Opšti znakovi obaveštenja — Grafičko predstavljanje

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Z226 Više

Saobraćajni znakovi na putevima — Dopunske table — Tehnički uslovi

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

Z226 Više