Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

"Сл. гласник РС" бр. 64/21

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017   SRPS ISO 27956:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 12. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 87/2020

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 95/20

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 3166-1:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016   SRPS EN ISO 3166-1:2021  

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 22/20

Правилник о Списку класификованих супсатнци

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 181104:2013   SRPS EN 1811:2016  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 89/2020

Правилник о условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт опасне робе

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за снабевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 90/2020

Списак спрских стандарда из области личне заштитне опреме

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставних део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део висикофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хирирушког прибора

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60601-2-2:2011   SRPS EN 60601-2-2:2011/A11:2012   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапијских уређаја

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60601-1-3:2012/A2:2021   SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS EN 60601-1:2009   SRPS EN 60601-1-2:2009   SRPS EN 60601-1-6:2009   SRPS EN 60601-1-8:2009   SRPS EN 60601-1-9:2009   SRPS EN 60601-1-10:2009   SRPS EN 60601-1-3:2009   SRPS EN 60601-1-4:2010   SRPS EN 60601-1-1:2010   SRPS EN 60601-1:2012   SRPS EN 60601-1:2012/A12:2016   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 23/2020

Правилник о личној заштитној опреми

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS A.A0.001:1984   SRPS A.A0.001:1956  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 3/2020

Списак српских стандарда из области машина

Сазнајте више   Датум објављивања: 22. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 11/2020

План рада за развој и коришћење електронских система царинске службе министарства финансија за период 2020 - 2024. године

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 9001:2008   SRPS ISO 9001:2008/Cor.1:2009   SRPS ISO 19011:2011  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е - 761, деоница Појате - Прељина

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл гласник РС" бр. 10/2020

Уредба о утврђивању просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е - 761, деонице Појате - Прељина

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.