Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Прописи

У овом одељку можете пронаћи све националне техничке прописе у којима се позива на српске стандарде. Претрага се врши према кључној речи која може бити део назива прописа или назива органа који је доносилац прописа. Унесите кључну реч и добићете листу свих прописа у чијем називу се она јавља.

Унесите кључну реч

,,Сл. Гласник РС“ бр. 98/2021

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 1793-1:2008   SRPS EN 14388:2008   SRPS EN 1794-1:2008  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 90/21

Правилник о изменама и допунма Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 13501-1:2019  

Сазнајте више   Датум објављивања: 2. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 85/2021

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS IEC 60079-10-1:2011  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторнига безбедности хране животињског порекла за 2021. годину

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

ПРАВИЛНИК о елементима електронске фактуре, форми И начину доставе пратеће И друге документације кроз систем електронских фактура, начину И поступку електорнског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура И начину примене стандарда електронског факурисања

Српски стандарди у вези са прописом

naSRPS EN 16931-1:2019/A2:2022   SRPS EN 16931-1:2019  

Сазнајте више   Датум објављивања: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 64/21

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 25. 8. 2022.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замене за кафу, као и сродних производа

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 6673:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6666:1992   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 6673:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020  

Датум објављивања: 12. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Датум објављивања: 12. 7. 2021.

"Сл гласник РС" бр. 63/2021

Правилник о утврђивању програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2021. годину

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 11290-1:2017   SRPS EN ISO 11290-1:2017  

Датум објављивања: 12. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 64/21

Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017   SRPS ISO 27956:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 12. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 87/2020

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017  

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 95/20

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN ISO 3166-1:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016   SRPS EN ISO 3166-1:2021  

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 22/20

Правилник о Списку класификованих супсатнци

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 181104:2013   SRPS EN 1811:2016  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 89/2020

Правилник о условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт опасне робе

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS ISO/IEC 17020:2012  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким захтевима за елементе система цевовода од пластичних маса за снабевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 90/2020

Списак спрских стандарда из области личне заштитне опреме

Сазнајте више   Датум објављивања: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставних део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део висикофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хирирушког прибора

Српски стандарди у вези са прописом

SRPS EN 60601-2-2:2011   SRPS EN 60601-2-2:2011/A11:2012   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Сазнајте више   Датум објављивања: 17. 12. 2020.