Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

"Сл. гласник РС" бр. 64/21

Правилник о озменама и допинама о Правилника о подели моторних и прикљчних возила и техничким условима са возила у саобраћају на путевима

Related standards

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017   SRPS ISO 27956:2017  

view more ...   Publication date: Jul 12, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 87/2020

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Related standards

SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017  

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 95/20

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње

Related standards

SRPS EN ISO 3166-1:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016   SRPS EN ISO 3166-1:2021  

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 22/20

Правилник о Списку класификованих супсатнци

Related standards

SRPS EN 181104:2013   SRPS EN 1811:2016  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 89/2020

Правилник о условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт опасне робе

Related standards

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS ISO/IEC 17020:2012  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким захтевим за елементе система цевовода од пластичних маса за снабевање водом намењеном за људску употребу, транпорт запрљане и канализационе воде, траспорт гасовитих горива и инсталације за грејање

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 90/2020

Списак спрских стандарда из области личне заштитне опреме

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставних део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део висикофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хирирушког прибора

Related standards

SRPS EN 60601-2-2:2011   SRPS EN 60601-2-2:2011/A11:2012   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правиолник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапијских уређаја

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о боверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

Related standards

SRPS EN 60601-1-3:2012/A2:2021   SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS EN 60601-1:2009   SRPS EN 60601-1-2:2009   SRPS EN 60601-1-6:2009   SRPS EN 60601-1-8:2009   SRPS EN 60601-1-9:2009   SRPS EN 60601-1-10:2009   SRPS EN 60601-1-3:2009   SRPS EN 60601-1-4:2010   SRPS EN 60601-1-1:2010   SRPS EN 60601-1:2012   SRPS EN 60601-1:2012/A12:2016   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 23/2020

Правилник о личној зађтитној опреми

Related standards

SRPS A.A0.001:1984   SRPS A.A0.001:1956  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 3/2020

Списак српских стандарда из области машина

view more ...   Publication date: Dec 22, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 11/2020

План рада за развој и коришћење електронских система царинске службе министарства финнасија за период 2020 - 2024. године

Related standards

SRPS ISO 9001:2008   SRPS ISO 9001:2008/Cor.1:2009   SRPS ISO 19011:2011  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е - 761, деоница Појате - Прељина

Related standards

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Publication date: Dec 17, 2020

"Сл гласник РС" бр. 10/2020

Уредба о утврђивања просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е - 761, деонице Појате - Прељина

Related standards

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020