Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni delovi respiratora

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 60601-1-3:2012/A2:2021   SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS EN 60601-1:2009   SRPS EN 60601-1-2:2009   SRPS EN 60601-1-6:2009   SRPS EN 60601-1-8:2009   SRPS EN 60601-1-9:2009   SRPS EN 60601-1-10:2009   SRPS EN 60601-1-3:2009   SRPS EN 60601-1-4:2010   SRPS EN 60601-1-1:2010   SRPS EN 60601-1:2012   SRPS EN 60601-1:2012/A12:2016   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 23/2020

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS A.A0.001:1984   SRPS A.A0.001:1956  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 3/2020

Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

Saznajte više   Datum objavljivanja: 22. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 11/2020

Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe ministarstva finansija za period 2020 - 2024. godine

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 9001:2008   SRPS ISO 9001:2008/Cor.1:2009   SRPS ISO 19011:2011  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E - 761, deonica Pojate - Preljina

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл гласник РС" бр. 10/2020

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E - 761, deonice Pojate - Preljina

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 24. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podstistem energija

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 50122-1:2011   SRPS EN 50119:2011   SRPS EN 50329:2011   SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50388:2012   SRPS EN 50388:2012/AC:2013   SRPS EN 50119:2011/A1:2014   SRPS EN 50149:2014   SRPS EN 50367:2014/A1:2017   SRPS EN 50367:2014/Ispr.1:2016   SRPS EN 50318:2019   SRPS EN 50119:2020   SRPS EN 50163:2011/A2:2020  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene manastira Studenica

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.C4.012:1981   SRPS EN 1555-2:2008   SRPS EN 1555-3:2008   SRPS EN 1555-4:2008   SRPS EN 12007-1:2013   SRPS EN 12007-2:2013  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 16. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E - 763 Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd - Požega

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 14388:2016   SRPS EN 1793-2:2018   SRPS EN 1794-2:2020   SRPS N.C0.105:1987  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 17. 12. 2020.

"Сл. гласник РС" бр. 20/21

Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Datum objavljivanja: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, zamena za kafu, kao i srodniih proizvoda

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6668:2012   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 14461-1:2014   SRPS ISO 14461-2:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 11294:2019   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020   SRPS ISO 11817:2020  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 36/2021

Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2021. godinu.

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS EN 14274:2011   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 6. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" , бр. 73/2010 , 20/2019 , 43/2019 и 128/2020

Pravilnik o vozačkim dozvolama

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 7810:1997   SRPS ISO/IEC 7810:2010   SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" , бр 9/2019

Uredba o utvrđivanjuprostornog plana područja posebne namene specijalnog rezervata prirode Jerma

Saznajte više