Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

Title

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi


PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сл. гласник 20/2019

Related standards

SRPS EN 1523:2008   SRPS EN ISO 10156-2:2009   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS B.H8.047:2012   SRPS EN 1516:2011   SRPS EN 417:2012   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS ISO 3574:2014   SRPS B.H8.153:2016   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN ISO 10156:2018   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 2719:2017   SRPS EN ISO 3679:2017   SRPS EN ISO 13943:2018   SRPS CEN/TR 17225:2018  


PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сл. гласник 20/2019

Related standards

SRPS CR 1831:2011   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 13501-1:2019  


PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сл. гласник 20/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 7810:2010  


ZAKON o predmetima opšte upotrebe

СКУПШТИНА

Сл. гласник 25/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017  


PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Sl. glasnik 12/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 27001:2014   SRPS H.G8.278:1987   SRPS EN 319 411-2 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 411-1 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 421 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 401 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 403 V2.2.2:2016  


UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma”

Влада

Сл. гласник 9/2019

Related standards

SRPS U.C4.012:1981  


LISTE aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

Министарство заштите животне средине

Сл. гласник 7/2019

Related standards

SRPS EN 13991:2008  


PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

Министарство унутрашњих послова

Сл. гласник 6/2019

Related standards

SRPS EN 13501-1:2019  


ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017  


ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017  


ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017  


ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane,

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017  


PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сл. гласник РС, бр. 103/2018

Related standards

SRPS EN 12101-6:2008   SRPS EN 1991-1-2:2012   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 81-72:2017   SRPS EN 13501-1:2019  

view more ...  


PRAVILNIK o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Sl. glasnik 103/2018

Related standards

SRPS EN 13196:2003   SRPS EN 12630:2004   SRPS EN 12742:2004   SRPS EN 1133:2005   SRPS EN 12136:2005   SRPS EN 12145:2005   SRPS EN 12146:2005   SRPS EN 12143:2005   SRPS EN 12147:2005   SRPS EN 1139:2005   SRPS EN 1138:2005   SRPS EN 1137:2005   SRPS EN 12134:2005   SRPS EN 1135:2005   SRPS EN 1132:2005   SRPS EN 1140:2005   SRPS EN 12138:2005   SRPS EN 1131:2005   SRPS EN 12632:2005   SRPS EN 1134:2005   SRPS EN 12631:2005   SRPS ISO 8128-1:2007   SRPS EN 12144:2007   SRPS EN 1136:2008   SRPS EN 12133:2008   SRPS EN 12135:2008   SRPS EN 1141:2008   SRPS EN 1142:2008   SRPS EN 12137:2008   SRPS EN 12148:2008   SRPS ENV 12140:2008   SRPS ENV 12141:2008   SRPS ENV 12142:2008   SRPS ENV 13070:2008   SRPS EN 14177:2008  

view more ...  


PRAVILNIK o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Sl. glasnik 96/2018

Related standards

SRPS ISO 5725-1:2007   SRPS ISO 5725-2:2007   SRPS EN 61000-6-1:2008   SRPS EN 61000-6-2:2008   SRPS EN 61000-4-1:2008   SRPS EN 61000-4-3:2008   SRPS EN ISO 665:2008   SRPS EN 61000-2-2:2008   SRPS EN 61000-4-2:2009   SRPS EN ISO 712:2012   SRPS EN ISO 6540:2012   SRPS ISO 24557:2013   SRPS EN 61000-4-4:2013   SRPS EN 61000-4-6:2014  

view more ...  


PRAVILNIK o proizvodnji medicinskih sredstava

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Sl. gl. 102/2018

Related standards

SRPS EN ISO 13485:2017  

view more ...