Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1523:2008   SRPS EN ISO 10156-2:2009   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS B.H8.047:2012   SRPS EN 1516:2011   SRPS EN 417:2012   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS ISO 3574:2014   SRPS B.H8.153:2016   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN ISO 10156:2018   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 2719:2017   SRPS EN ISO 3679:2017   SRPS EN ISO 13943:2018   SRPS CEN/TR 17225:2018  

PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS CR 1831:2011   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 13501-1:2019  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 7810:2010  

ZAKON o predmetima opšte upotrebe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 27001:2014   SRPS H.G8.278:1987   SRPS EN 319 411-2 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 411-1 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 421 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 401 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 403 V2.2.2:2016  

UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma”

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.C4.012:1981  

LISTE aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13991:2008  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13501-1:2019  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane,

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 12101-6:2008   SRPS EN 1991-1-2:2012   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 81-72:2017   SRPS EN 13501-1:2019  

Saznajte više  

PRAVILNIK o proizvodnji medicinskih sredstava

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 13485:2017  

Saznajte više