Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

PRAVILNIK o obuci i ispitu za energetskog menadžera

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

UREDBA o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka ,,Đerdap“

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 115/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 3171:2009   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

UREDBA o mrežnim pravilima o međusobnoj saradnji operatora transportnih sistema i pravilima za razmenu podataka za rad međusobno povezanih sistema za transport gasa

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 50564:2012   SRPS EN 62087-1:2016   SRPS EN 62087-3:2016   SRPS EN 50643:2018  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

PRAVILNIK o zahtevima eko-dizajna za elektronske ekrane

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1776:2008  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 89/2022

Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

PRAVILNIK o zajedničkoj bezbednosnoj metodi o oceni rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 31010:2011  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

SPISAK srpskih standarda iz oblasti merila

Saznajte više  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat ,, Beograd na vodi“

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13501-1:2010  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 31/2022

UREDBA o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionlanog fudbalskog stadiona

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.J6.201:1990  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022

PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru

Srpski standardi u vezi sa propisom

delSRPS EN 13501-3:2021   SRPS EN 13501-3:2008   SRPS EN 13501-5:2008   SRPS EN 13501-4:2008   SRPS EN 13501-2:2010   SRPS EN 13501-1:2010  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2022

PRAVILNIK o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 11427:2017   SRPS EN ISO 11426:2021   SRPS ISO 13756:2019  

Saznajte više  

,, Сл. Гласник РС“ бр. 12/2022

PRAVILNIK o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 4/2022

UREDBA o znaku usaglašenosti

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS A.A0.001:1984  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022

PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicioner da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 61672-1:2015   SRPS EN 61260-1:2015   SRPS EN IEC 60942:2018  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 132/2021

UREDBA o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 80000-1:2014  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021

,,Сл. Гласник РС“ бр. 117/2021

PRAVILNIK o održavanju podsistema energija

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50318:2019  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.