Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

(,,Sl. glasnik RS“, br. 52/2023)

PRAVILNIK o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 7937:2008  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 48/2023)

PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za beton

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 206:2021   SRPS EN 1008:2010   SRPS EN 12620:2010   SRPS EN 12878:2014   SRPS CEN/TR 15697:2014   SRPS EN 14216:2016   SRPS EN 15743:2016   SRPS EN 14157:2017   SRPS U.M1.206:2023  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 47/2023)

PRAVILNIK o elektronskom fakturisanju

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 41/2023)

PRAVILNIK o spisku klasifikovanih supstanci

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1811:2012  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 40/2023)

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS B.H8.047:1990   SRPS ISO 10156:1996   SRPS EN ISO 1523:2008   SRPS EN ISO 2719:2008   SRPS EN ISO 1516:2010   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 3679:2017  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“ br. 39/2023)

PRAVILA o radu sistema za transport nafte naftovodom transnafta AD Pančevo

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 3016:1997   SRPS ISO 3104:2003   SRPS EN ISO 3675:2007   SRPS EN ISO 8754:2007   SRPS ISO 3007:2011   SRPS ISO 9030:2011   SRPS ISO 4268:2012   SRPS EN ISO 3657:2014  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 39/2023

PRAVILNIK o održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13450:2007  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

(,,Sl. glasnik RS“, br. 28/2023)

UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2023. godinu

Saznajte više   Datum objavljivanja: 11. 9. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

PRAVILNIK o obuci i ispitu za energetskog menadžera

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

UREDBA o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka ,,Đerdap“

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 115/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 3171:2009   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

UREDBA o mrežnim pravilima o međusobnoj saradnji operatora transportnih sistema i pravilima za razmenu podataka za rad međusobno povezanih sistema za transport gasa

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 50564:2012   SRPS EN 62087-1:2016   SRPS EN 62087-3:2016   SRPS EN 50643:2018  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

PRAVILNIK o zahtevima eko-dizajna za elektronske ekrane

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1776:2008  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 89/2022

Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

Saznajte više   Datum objavljivanja: 27. 3. 2023.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

PRAVILNIK o zajedničkoj bezbednosnoj metodi o oceni rizika i uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 31010:2011  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

SPISAK srpskih standarda iz oblasti merila

Saznajte više  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat ,, Beograd na vodi“

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13501-1:2010  

Saznajte više