Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

ZAKON o predmetima opšte upotrebe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

"Сл. гласник РС" , бр 12/2019

PRAVILNIK o listi standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, obaveznoj sadržini izveštaja o ocenjivanju usaglašenosti i postupku ocenjivanja ispunjenosti uslova odnosno ocenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih usluga od poverenja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 27001:2014   SRPS H.G8.278:1987   SRPS EN 319 411-2 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 411-1 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 421 V1.1.1:2016   SRPS EN 319 401 V2.1.1:2016   SRPS EN 319 403 V2.2.2:2016  

Saznajte više  

UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma”

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.C4.012:1981  

"Сл. гласник РС" , бр 7/2019

LISTE aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13991:2008  

Saznajte više  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13501-1:2019  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Сл. гласник 17/2019

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane,

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 17025:2017  

Сл. гласник РС, бр. 103/2018

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 12101-6:2008   SRPS EN 1991-1-2:2012   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 1838:2014   SRPS EN 81-72:2017   SRPS EN 13501-1:2019  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 102/2018

PRAVILNIK o proizvodnji medicinskih sredstava

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 13485:2017  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 84/2018

PRAVILNIK o registraciji medicinskog sredstva

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 13485:2017  

Saznajte više  

"Сл. гласник РС" бр. 85/2018

UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.J6.201:1990   SRPS TP 21:2003   SRPS EN 1998-5:2012  

Saznajte više  

PRAVILNIK o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1305:2011   SRPS EN 60079-19:2012   SRPS EN 60079-14:2015   SRPS EN 60079-17:2015  

Saznajte više  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS A.A0.001:1984  

Saznajte više